October 11, 2019 AKTUALITĀTES

Kapitāldaļu turētāji (Talsu, Tukuma, Kandavas, Dundagas, Engures, Rojas, Mērsraga, Jaunpils novadu pašvaldības) izsludina konkursu uz SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” (reģistrācijas Nr. 40003525848, juridiskā adrese: Rīgas iela 1, Tukums, LV-3101) valdes locekļa amatu

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” valdes locekļa amata kandidātam izvirzāmās prasības:

 • atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta otrās daļas prasībām;
 • augstākā izglītība (priekšrocības maģistra, akadēmiskā bakalaura vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vides vai sociālajā zinātnē (piemēram, finanses, uzņēmējdarbība, ekonomika, u.c.);
 • vismaz 3 gadu pieredze pēdējo 5 gadu laikā vadošā amatā (amats, kas nodrošina kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu valdes locekļa pienākumus konkrētajā amatā);
 • augsta atbildības sajūta un nevainojama reputācija;
 • zināšanas par kapitālsabiedrības darbības principiem;
 • zināšanas un praktiskā darba pieredze projektu (tai skaitā ES struktūrfondu) ieviešanā, vadībā un uzraudzībā;
 • zināšanas un praktiskā pieredze publisko iepirkumu organizēšanā;
 • pieredze iestādes finanšu līdzekļu plānošanā un izlietojuma uzraudzībā;
 • stratēģiskās plānošanas prasme, prasme formulēt viedokli, pamatot savu rīcību un lēmumus;
 • analītiska un sistēmiska domāšana, pozitīva attieksme pret inovācijām, mērķtiecība, precizitāte, disciplinētība;
 • spēja veidot pozitīvas attiecības, prasme konfliktu risināšanā, labas komunikācijas prasmes, psiholoģiska noturība stresa situācijās;
 • valsts valodas zināšanas normatīvajos aktos noteiktajā apjomā un vismaz vienas svešvalodas zināšanas tādā apjomā, kas ļauj lasīt un saprast tekstu, sagatavot rakstisku tekstu, uzturēt dialogu, orientējoties profesionālajā terminoloģijā;
 • labas datorprasmes Microsoft Offce (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint u.c.);
 • “B” kategorijas autovadītāja apliecība.

 

Pretendenti Pieteikumu slēgtā aploksnē ar norādi “Konkursam uz SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība Piejūra” valdes locekļa amatu” var iesniegt personīgi Tukuma novada domē, Klientu apkalpošanas centrā, Talsu ielā 4, Tukumā, Tukuma novadā, LV-3101, Tukuma novada domes darba laikā vai ar pasta starpniecību, adresējot sūtījumu: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101, vai elektroniski (visi dokumenti ir parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu): uz e-pasta adresi: [email protected].

Pieteikums satur šādus dokumentus:

 • motivētu pieteikumu (iekļaujot informāciju, kas apliecina izglītības, pieredzes un prasmju esamību, atbilstību  valdes locekļa amatam, norādot vēlamo kompetences jomu, ievērojot Nolikuma 13. punktā izvirzītās obligātās minimālās prasības);
 • dzīves aprakstu (CV forma – Nolikuma 1. pielikums);
 • apliecinājumu atbilstībai Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta otrās daļas prasībām, kā arī gatavību piekrist valsts amatpersonas statusam;
 • augstāko izglītību apliecinošu dokumenta kopijas;
 • apraksts par redzējumu kapitālsabiedrības darbības organizēšanai, attīstības prioritātēm, attīstības virzību, problēmām un risinājumiem (ne vairāk kā divas A4 formāta lapaspuses).

Informācijai: mēneša atlīdzība 1848 euro.

Pieteikuma iesniegšanas termiņš ir 2019. gada 4. novembris plkst.17.00.

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79. pantu ar valdes locekli tiek slēgts pilnvarojuma līgums uz pieciem gadiem.

Informatīvais paziņojums un papildus informācija konkursa norises nodrošināšanai pieejams Tukuma novada pašvaldības portālā www.tukums.lv sadaļā “Sabiedrība” – “Vakances novadā”. Papildu informācija pa tālr. 66954854 (klientu apkalpošanas centrs)

Konkursa nolikums

1. Pielikums – Pretendenta CV

2. Pielikums – Pretendentu 1. kārtas vērtēšanas anketa

3.pielikums – Pretendentu 2. kārtas vērtēšanas anketa