February 2, 2016 ZĪMĒJUMU KONKURSS

Jau sesto gadu atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra” rīko skolēnu zīmējumu konkursu, no labākajiem un tēmai atbilstošākajiem zīmējumiem veidojot sienas pārliekamo kalendāru. Šogad kalendārs tiks izdots lielākā (A3) formātā nekā līdz šim. Lai veicinātu bērnu un jauniešu interesi par sava pagasta, pilsētas vai novada nozīmīgākajām un skaistākajām vietām, šī gada zīmējumu konkursa tēma bija “Tūrisma, vides un atpūtas objekti – manā pagastā, pilsētā, novadā!” Dalība zīmējumu konkursā veicina skolēnos izpratni par apkārtējās vides un dabas saglabāšanu, kā arī atkritumu pārstrādāti un šķirošanu.

Skolēnu atsaucība ar katru gadu pieaug, un arī šogad konkursā piedalījās ap 300 skolēnu, kā arī daži klašu kolektīvi no 38 Piejūras reģionā esošajām izglītības iestādēm. Šogad aicinājām izglītības iestādes iesūtīt ne vairāk kā 10 pašus labākos zīmējumus no katras skolas, vispirms tos izvērtējot savā iestādē. Gala rezultātā tika saņemti 196 zīmējumi, no kuriem publicēšanai nācās izvēlēties 55 darbus. Priecē, ka konkursā piedalās skolēni no visām Piejūras reģionā esošajām pašvaldībām.

Proti, Jūrmalas pilsētu šoreiz pārstāvēja sešas izglītības iestādes, kas kopumā iesniedza 36 zīmējumus. Darbiņus saņēmām no Majoru vidusskolas, Kauguru vidusskolas, Jūrmalas mākslas skolas, Jūrmalas pilsētas internātpamatskolas, Jūrmalas sākumskolām „Taurenītis” un „Atvase”. Kalendārā varēsim redzēt Jūrmalas mākslas skolas audzēkņu Amēlijas Līvas Šulces, Annas Uvarovas, Sofijas Vorkeles, Kristiānas Strautiņas, Jekaterinas Tolmačovas, Aleksandras Šaronovas, Majoru vidusskolas skolnieču Esteres Kursītes un Vladas Esfiras Fiļimonovas zīmējumus, Jūrmalas sākumskolas “Taurenītis” skolnieces Beātes Bonijas Runces un Alekša Savicka darbus, kā arī Kauguru vidusskolas skolnieču Paulas Lāmas un Veronikas Katrušas zīmējumus.

No Talsu novada konkursā piedalījās septiņas izglītības iestādes ar 34 darbiem. Šoreiz vērtējām Stendes pamatskolas, Sabiles vidusskolas, Valdemārpils vidusskolas, Virbu pamatskolas, Lībagu sākumskolas, Talsu novada vakara un neklātienes vidusskolas un Rīgas Valsts tehnikuma Laidzes teritoriālās struktūrvienības sagatavotos zīmējumus. Kalendāru papildinās Stendes pamatskolas skolnieces Kristiānas Kristbergas, Valdemārpils vidusskolas skolēnu Šarlotes Ullas Braunfeldes, Sandijas Driņķes, Sindijas Staņkes, Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskolas skolnieces Anželas Gladkihas, Sabiles vidusskolas skolnieces Evas Evalīnas Birkānes, Virbu pamatskolas skolnieces Sabīnes Vīlakas, Profesionālās izglītības kompetences centra Rīgas Valsts tehnikums Laidzes teritoriālās struktūrvienības audzēknes Ineses Trušeles zīmējumi un Lībagu sākumskolas 4. klases kolektīva kopdarbs “Stendes muižas Bruņinieku pils”.

Tukuma novadu pārstāvēja septiņas izglītības iestādes, kopumā iesniedzot 29 zīmējumus. Čakli strādājuši bija Zemgales vidusskolas, Tukuma 3 pamatskolas, Pūres pamatskolas Jaunsātu filiāles, Irlavas vidusskolas, Tukuma 2. pamatskolas, Tukuma 2. vidusskolas un Džūkstes pamatskolas skolēni. No tukumnieku iesūtītajiem zīmējumiem kalendārā tiks ievietoti Tukuma 3. pamatskolas skolēnu – Anrija Karčevska un Kitijas Folkmanes zīmējumi, Tukuma 2. vidusskolas skolnieces Lienes Penkas, Amandas Sakses un Paulas Kristiānas Aparjodes darbi, Irlavas vidusskolas skolēnu – Elīnas Kalniņas, Lanas Emīlijas Kondrātes, Mariellas Ievas Rezevskas un Lindas Bittes zīmējumi, kā arī Pūres pamatskolas Jaunsātu filiāles skolēna Riharda Ještokina zīmējums.

Kandavas novadu pārstāvēja septiņas mācību iestādes, kopumā iesniedzot 24 zīmējumus, kas šogad ir patiešām liels sasniegums un lieliska jaunās paaudzes iniciatīva. Kā parasti zīmējumu konkursā piedalījās Cēres pamatskolas, Kandavas internātvidusskolas, Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolas, Vānes pamatskolas, Zantes pamatskolas, un pirmo gadu arī PII “Zīļuks” un Kandavas Mākslas un mūzikas skolas audzēkņi. Kalendārā redzēsim Cēres pamatskolas skolnieces Annijas Jēces, Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolas skolēnu Antras Adienes, Elizabetes Elzas Kristbergas un Annas Dūniņas zīmējumus, Kandavas internātvidusskolas skolnieces Margaritas Selīnas Bogdānovas, Zantes pamatskolas skolēna Nika Brīvera darbus, kā arī Kandavas Mākslas un mūzikas skolas audzēkņu – Anetes Leitlandes, Emīlijas Milleres un Kristiāna Jurgena zīmējumus.

Dundagas novadu pārstāvēja trīs mācību iestāžu – Dundagas Mākslas un mūzikas skolas, Mazirbes internātpamatskolas un Kolkas pamatskolas audzēkņi, kas iesnieguši 14 zīmējumus. Tradicionāli Dundagas Mākslas un mūzikas skolas audzēkņi izceļas ar saviem filigrāni izstrādātajiem darbiem, šoreiz 2017. gada kalendāra vāku rotās audzēknes Kristīnes Emerbergas zīmējums “Dundagas pils pavasarī”. Tāpat kalendārā būs redzami arī citu Dundagas Mākslas un mūzikas skolas audzēkņu Melisas Liepas un Kristīnes Reinholdes zīmējumi, kā arī Kolkas pamatskolas skolnieces Beātes Lindas Frišenfeldes darbs.

No Engures novada kopumā 20 darbus iesnieguši dalībnieki no četrām izglītības iestādēm – Engures vidusskolas, Lapmežciema pamatskolas, Milzkalnes sākumskolas un Engures Mūzikas un mākslas skolas. Kalendārā skatīsim māsiņu – Milzkalnes sākumskolas skolnieču Vanesas Zēbergas un Samantas Zēbergas darbus, kā arī Engures vidusskolas skolnieces Ketlīnas Keitas Krauzes zīmējumu.

Nelielo Mērsraga novadu pārstāvējušas divas izglītības iestādes ar 11 zīmējumiem – Mērsraga vidusskolas skolēni un Mērsraga Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi. Kalendārā redzēsim Mērsraga vidusskolas skolēnu Amandas Mosas un Lūcijas Lusijas Aukmanes zīmēto Mērsraga bāku, kā arī Zandas Dakstiņas un Mērsraga Mūzikas un mākslas skolas audzēknes Endijas Putiķes zīmētās Mērsraga nozīmīgākās vietas. Savukārt Rojas novadu šoreiz pārstāvēja Rojas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi, kas iesnieguši 5 zīmējumus. Labākie no Rojas izrādījušies Mikss Kristians Kilmits un Krista Kalniņa.

Savukārt no Jaunpils novada Jaunpils vidusskolas trīs iesniegtajiem zīmējumiem atzinību guvuši Ketija Keita Krastiņa un Anete Grāvīte, kuras savos zīmējumos attēlojušas Jaunpils lepnumu – Bruņinieku pili un tādu interesantu vietu kā “Elles kalns”.

SIA „ AAS Piejūra” izsaka pateicību visiem izglītības iestāžu pedagogiem un audzēkņiem par centību un piedalīšanos zīmējumu konkursā. Visi konkursa dalībnieki, kuri iesūtījuši savus zīmējumus, saņems kalendāru kā jauku Ziemassvētku dāvanu visam gadam!

Atgādinām, ka līdz 2017. gada 25. aprīlim norisinās gadskārtējais makulatūras vākšanas konkurss „Palīdzēsim kokiem!”. Skolas aktīvi iesaistījušās, lai nākamā gada pavasarī pabūtu kopā konkursa noslēguma sarīkojumā.

 

Inga Priede

SIA „AAS „Piejūra”” sabiedrisko attiecību speciāliste

T.: 29417255

E-pasts: [email protected]