Šodien viesojāmies Tukuma pirmsskolas izglītības iestādē “Taurenītis”
Aicinājām iesaistīties sagatavotajās aktivitātēs, lai palīdzētu saprast, kurš iepakojuma/atkritumu veids kurā konteinerā ir liekams un kāpēc ir svarīgi šķirot atkritumus.
Šī izglītības iestāde pagājušā mācību gada makulatūras vākšanas konkursā ieguva godalgoto 1. vietu un arī šogad piedalīsies, lai sasniegtu vēl labākus rezultātus

Paldies PII “Taurenītis” pedagogiem, audzēkņiem un viņu vecākiem!