March 2, 2017 ZĪMĒJUMU KONKURSS

AAS “Piejūra” organizētā “Zīmējumu konkursa” tēma šogad bija “Mana pilsēta, novads gadalaikos”. Kopumā tika iesūtīti 224 skolēnu zīmējumi. Bērni un jaunieši savu mākslu izpauduši, gleznojot dažādās tehikās. Zīmējumos atainotas iemīļotas savas pilsētas vai novada ēkas, vietas un ainavas. 

KALENDĀRU skatīt šeit

Konkursa norises septītajā gadā piedalījās vairāk kā 200 skolēnu. Darbu izvērtēšana sākās jau skolās, jo katra no tām varēja iesūtīt tikai 10, viņuprāt, labākos un veiksmīgākos zīmējumus. Šajā gadā konkursā piedalījās dalībnieki no Tukuma, Engures, Dundagas, Jaunpils, Kandavas, Talsu, Rojas, Mērsraga novada un Jūrmalas pilsētām.

Kalendārā no Tukuma novada skolu iesūtītajiem darbiem tiks iekļauti Tukuma 3. pamatskolas skolnieču – Sintijas Čebikinas un Kitijas Folkmanes zīmējumi, Tukuma 2. vidusskolas skolnieču – Lauras Čikstes un Zanes Sprēdes darbs, Lanas Emīlijas Kondrātes un Jeļizavetas Ariko darbi no Irlavas vidusskolas. Zīmējumi tika iesūtīti arī no Tukuma 2. pamatskolas,  Tukuma Mākslas skolas, Pūres pamatskolas, Pūres pamatskolas Jaunsātu filiāles, Zemgales vidusskolas, Irlavas vidusskolas un Sēmes sākumskolas.

Engures novadu kalendārā pārstāvēs Engures vidusskolas skolnieču – Annas Marijas Vārpiņas un Karīnas Felzenbergas mākslas darbs. Milzkalnes sākumskolas skolēnu – Esteres Blumbergas un Rinalda Grinberga zīmējums un Lapmežciema pamatskolas skolnieces Santas Semjonovas zīmējums. Konkursā piedalījās arī skolēni no Engures vidusskolas, Engures Mūzikas un mākslas skolas.

Dundagas novada vārdā skolēnu darbus saņēmām no četrām skolām. Kalendārā varēsiet ieraudzīt Dundagas Mākslas un mūzikas skolas audzēknes – Elēnas Ozoliņas zīmējumu, Dundagas vidusskolas skolnieču – Amandas Amoliņas un Kristas Tomsones darbu, kā arī Mika Matīsa Kehera darbu no Kolkas pamatskolas.

Jaunpils novadu pārstāvēja divas meitenes no Jaunpils vidusskolas – Marija Elvita Tiļļa un Daiga Medvecka, kuru iesūtītie darbi tiks iekļauti kalendārā.

Kandavas novada aktīvākā skola bijusi Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola. Kalendāra tiks iekļauts šīs skolas skolēnu – Rūtas Liepas, Laumas Vilmanes, Evelīnas Mileikas, Tīnas Zeberiņas un Ralfa Zvaguļa gleznojums. Arī Zantes pamatskolas skolnieka Nika Brīvera darbs, Cēres pamatskolas skolnieces – Leldes Kurpnieces zīmējums un arī Sanijas Kristiānas Lāces darbs no Zemītes pamatskolas būs redzams nākamā gada kalendārā.

No Talsu novada saņēmām 57 darbus. Kalendārā tiks publicēts Jūlijas Fabriciusas darbs no Lībagu sākumskolas, Kristiānas Kristbergas, Ditas Irbes un Elvja Bērziņa zīmējums no Stendes pamatskolas, Kristena Valtera zīmējums no Sabiles pamatskolas, Valdemārpils vidusskolas skolnieču – Paulas Pavlovskas, Antras Šironovas un Elīnas Bērziņas zīmējums, Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskolas skolnieces Kristīnes Burcevas mākslas darbs un Virbu pamatskolas skolnieces – Aelitas Arakas zīmējums.

No Rojas novada iesūtītajiem darbiem, kalendārā būs redzams Rojas vidusskolas skolnieces Gundegas Gitendorfas zīmējums un  Rojas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu – Evas Kiršteines un Ilvas Kučeres mākslas darbs.

No Mērsraga novada saņēmām 5 darbus, tos iesūtīja Mērsraga vidusskolas audzēkņi. Šīs skolas skolnieču – Amandas Andersones un Lūcijas Lusijas Aukmanes zīmējums tiks iekļauts kalendārā.

Jūrmalas pilsētu konkursā pārstāvēja Bulduru Dārzkopības vidusskola, Jaundubultu, Majoru un Kauguru vidusskola, Slokas pamatskola un arī Jūrmalas Mākslas skola, no kuras tika iesūtīts visvairāk darbu – 19. Kalendārā acis priecēsim ar Katrīnas Apsītes zīmējumu no Bulduru Dārzkopības vidusskolas, diviem Jeļizavetas Kuznetsovas darbiem no Jaundubultu vidusskolas, Majoru vidusskolas skolnieces Sniedzes Dāvidsones zīmējumu, Jūrmalas Mākslas skolas skolēnu – Ekaterinas Šolohovas, Annas Jurgelevičas, Beatas Zariņas, Pjotra Kamenska un Anastasijas Jurgelevičas gleznojumu.

SIA „ AAS Piejūra” ir patiess prieks par skolēnu interesi. Aplūkojot darbus, redzēt centību un ieguldītā darba  augļus, par ko, protams, ir jāsaka liels paldies arī visiem pedagogiem.