February 6, 2014 NOSLĒGTIE IEPIRKUMI

/ID PIEJŪRA 2014/1/

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra” izsludina iepirkumu “Vides monitoringa darbi sadzīves atkritumu poligonā “Janvāri”

Iepirkuma priekšmets ir vides monitoringa veikšana sadzīves atkritumu poligonā „Janvāri” 2014. un 2015.gadā, saskaņā ar tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.

NOLIKUMS

Atbildes uz pretendentu jautājumiem

Atbildes uz pretendentu jautājumiem (pievienots 14.02.2014.)

Līguma izpildes vieta – cieto sadzīves atkritumu poligons „Janvāri”, Laidzes pagastā, Talsu novadā.Pretendenti piedāvājumus iesniedz, sākot ar dienu, kad paziņojums par plānoto līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja un Pasūtītāja mājas lapā, līdz 2014.gada 17.februārim plkst.10.00 (darba dienās no plkst.8.30 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00).