January 4, 2018 NOSLĒGTIE IEPIRKUMI

Aktuālā redakcija. Iepirkums “Sadzīves atkritumu konteineru piegāde” PIEJURA 2017/10

Iepirkuma priekšmets – tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām atbilstošu sadzīves atkritumu konteineru piegāde sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” vajadzībām. Identifikācijas Nr. PIEJURA 2017/10.

NOLIKUMS

NOLIKUMA GROZĪJUMI

Ieinteresētais piegādātājs savu piedāvājumu iesniedz līdz 2018. gada 25. janvārim plkst. 10:00 EIS e-konkursu apakšsistēmāhttps://www.eis.gov.lv/EIS/. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem atklātā konkursa nolikuma prasībām. 

Pretendentu piedāvājumi, kas saņemti ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas, netiek atvērti un neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.