Arī šajā mācību gadā norisinās SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” organizētais makulatūras vākšanas konkurs “Palīdzēsim kokiem!”. Paldies aktīvistiem, kuri čakli strādā, rūpējoties par dabas resursu saglabāšanu, lietderīgāku materiālu izlietošanu un apsaimniekošanu.

Par makulatūras nodošanu
Kā iepriekš tika izziņots, makulatūras nodošanas termiņš ir pagarināts – līdz 2020. gada 30. aprīlim. Makulatūra, kas tiks nodota pēc 2020. gada 30. aprīļa, netiks reģistrēta pie kopējā, konkursa laikā nodotā, apjoma.
Lai nodotu savākto makulatūru, izglītības iestādes pārstāvis sazinās ar SIA “AAS “Piejūra”” (tālr.nr.: 23116945, Justīne), lai pieteiktu bezmaksas izvešanu.
Ar 14. aprīli SIA “AAS “Piejūra”” pārkraušanas-šķirošanas stacijās ir atjaunota atkritumu un iepakojuma materiāla nodošana arī privātpersonām (tai skaitā makulatūras nodošana).
Makulatūru uz pārkraušanas-šķirošanas staciju (Tukumā vai Rojā) vai poligonu “Janvāri” (Talsu novada Laidzes pagastā) var nogādāt arī paši, informējot stacijas/poligona operatoru, lai ievestais apjoms tiek reģistrēts uz konkrēto izglītības iestādi.

Par rezultātu apkopošanu, balvām un noslēguma pasākumu
Pēc makulatūras nodošanas termiņa (30.04.2020.), reģistrētie apjomi tiks apkopoti un, kā līdz šim, katrā vecuma grupā (pirmsskolas izglītības iestāžu, pamatskolu, vidusskolu pārstāvji) tiks noteikti pirmo trīs vietu ieguvēji, kuri saņems diplomu un apmaksātus transporta izdevumus izglītojošai ekskursijai. Visi konkursa dalībnieki, par katru savākto makulatūras tonnu, saņems 1 paku biroja papīru un atzinības rakstu.
Sakarā ar ārkārtējo situāciju valstī, šogad paredzētais noslēguma pasākums maijā tiek atcelts. Darbs ir ieguldīts un mēs to novērtējam, tādēļ balvu fonds tiek saglabāts un tās nonāks pie saņēmējiem.
Kad makulatūras nodošana būs beigusies un rezultāti apkopoti, pēc balvām aicināsim ierasties Tukuma vai Talsu birojā, iepriekš par to savlaicīgi vienojoties un, saskaņojot saņemšanas laiku (tālr.nr.: 23116945, Justīne).

Par rezultātu paziņošanu
Makulatūras vākšanas konkursa rezultāti tiks publicēti uzņēmuma mājaslapā  (www.piejuraatkritumi.lv), Facebook lapā (https://www.facebook.com/piejura/) un nosūtīti uz izglītības iestāžu e-pasta adresēm.

Par turpmāko sadarbību, pasākumiem, konkursiem informācija tiks izziņota.
Cerot uz sapratni un veiksmīgu turpmāko sadarbību!

Jūsu SIA “AAS “Piejūra””

 

Būsim atbildīgi un ierobežosim vīrusa izplatīšanos!

 

 

Konkursa koordinatores
Justīne Ilmane; tālr.nr.: 23116945; e-pasts: [email protected]
Eva Brinkmane-Brimane, e-pasts: [email protected]