April 14, 2020 AKTUALITĀTES

2020.gada 11.martā Pasaules veselības organizācija paziņojusi, ka jaunā vīrusa COVID-19 izplatība sasniegusi pandēmijas apmērus. Latvijas Republikas ministru kabinets 2020.gada 12.martā ir izdevis rīkojumu “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, ar rīkojuma 1.punktu nolemts izsludināt visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju no lēmuma pieņemšanas brīža līdz 2020.gada 14.aprīlim, ar mērķi, ierobežot  vīrusa COVID-19 izplatību.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, arī SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” vadība ir noteikusi ierobežojumus šī vīrusa izplatībai.
Pēc 14. aprīļa joprojām būs spēkā ierobežojumi, kas attiecas uz klientu apkalpošanu un līgumu slēgšanu klātienē SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības “PIEJŪRA”” birojos Rīgas ielā 1, Tukumā, Tukuma novadā un Anša Lerha-Puškaiša ielā 6, Talsos, Talsu novadā.
Šie ierobežojumi tiek pagarināti līdz šobrīd valstī noteiktajai ārkārtējai situācijai – līdz 12. maijam.

Tāpat kā līdz šim, tiks nodrošināta:

  • klientu apkalpošana attālināti, sniedzot konsultācijas telefoniski (+371 63123306) vai ar e-pasta starpniecību ([email protected]);
  • līgumu slēgšana attālināti (ja iespējams), saziņai izmantojot e-pastu ([email protected]);
  • nešķirotu sadzīves atkritumu izvešana, atbilstoši noslēgtā līguma grafikam;
  • dalītī vāktā iepakojuma (zvanu konteineru) tukšošana.

 

Ar 14. aprīli SIA “AAS “Piejūra”” pārkraušanas-šķirošanas stacijā Tukumā (Dienvidu iela 1), Jūrmalā (Ventspils šoseja 61), Rojā (Rojas novads), Kandavā (Daigones iela 20) un poligonā “Janvāri” (Laidzes pagasts, Talsu novads) tiks atjaunota visa veida (bioloģiski noārdāmo, liela izmēra, būvniecības u.c.) atkritumu un iepakojuma materiāla (plastmasas, stikla,  metāla iepakojums, makulatūra) pieņemšana arī no privātpersonām.
Tukuma pārkraušanas-škirošanas stacijā var nodot arī bīstamos atkritumus (atstrādātas motoreļļas, eļļas filtri, absorbējošie materiāli, luminiscentās spuldzes, svina akumulatori, elektropreces).
Informācija par atkritumu, iepakojuma materiāla nodošanu un izmaksām pārkraušanas-šķirošanas stacijās un poligonā “Janvāri” pieejama uzņēmuma mājaslapas (www.piejuraatkritumi.lv) sadaļā “pakalpojumi” – “bez maksas un par maksu nododamie atkritumi” (https://piejuraatkritumi.lv/pakalpojumi/bez-maksas-un-par-maksu-nododomie-atkritumi/).
Tukuma pārkraušanas-šķirošanas stacijā, sakarā ar paaugstinātas bīstamības ugunsgrēku, kas izcēlās 28. marta pēcpusdienā, notiek darbs pie tā seku likvidēšanas.
Lūdzam klientus būt vērīgiem un sekot teritorijā izvietotajām norādēm!

Aicinām būt atbildīgiem pret sevi un apkārtējiem arī gaidāmo svētku laikā!

 

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām sazināties, zvanot vai rakstot
Tālr.nr.: +371 63123306
E-pasts: [email protected]