Arī šajā mācību gadā aktīvi norisinās makulatūras vākšanas konkurss „Palīdzēsim kokiem!” Konkursā čakli piedalās Jūrmalas pilsētas, Tukuma, Jaunpils, Engures, Kandavas, Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novadu izglītības iestādes. Konkurss jau noslēdzies līdz ar Lielo talku, un rezultāti tiks apkopoti līdz 5. maijam, Visi dalībnieki, kas piedalījušies konkursā, tiek aicināti uz noslēguma pasākumu un balvu pasniegšanu. 20. maijā, plkst. 12.00, Laumu dabas parkā gaidīsim pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņus, bet plkst. 13.30 vispārizglītojošo skolu skolēnus.

Konkursa uzvarētāji balvā saņems apmaksātu transporta pakalpojumu ekskursijai, bet veicināšanas balvas saņems visi dalībnieki. Pēc balvu pasniegšanas, konkursa dalībnieki tiks cienāti ar “ugunskura” zupu un varēs apskatīt bišu vai kādu citu Laumas dabas parka taku.

Dalībniekus lūdzam pieteikties līdz 17. maijam, SIA „AAS „Piejūra”” birojā pa tālr.: 63123306