January 18, 2019 IEPIRKUMI, NOSLĒGTIE IEPIRKUMI

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „PIEJŪRA”” iepirkumu komisija saņēmusi ieinteresētā piegādātāja jautājumus atklātā konkursā “Degvielas piegāde”, identifikācijas Nr. PIEJURA 2018/12.

Iepirkumu komisija uz uzdotajiem jautājumiem sniedz šādas atbildes:

  1. Jautājums: Nolikuma 3.5.4.punktā noteikts, ka jānorāda dokuments, kurš apliecina mazumtirdzniecības cenu piedāvājumā norādītajā DUS. Kuru pretendenta DUS jānorāda piedāvājumā?

Atbilde: Pēc pretendenta izvēles. Taču jāņem vērā, ka iepirkuma līguma izpildē, ņemot vērā, ka viens no vērtēšanas kritērijiem ir pretendenta piedāvātā procentuālā (%) starpība starp vairumtirdzniecības viena litra degvielas cenu (kurā iekļauti piegādes izdevumi) un mazumtirdzniecības viena litra degvielas cenu, pasūtītājs pēc piedāvājumā norādītā degvielas uzpildes stacijas mazumtirdzniecības cenām vadīsies, lai pārliecinātos par vairumtirdzniecības cenas pamatotību.

  1. Jautājums: Nolikuma 5.3.1.punkta 1.apakšpunktā noteikts, ka jānorāda pretendenta piedāvātā dīzeļdegvielas vairumtirdzniecības cena. Kuras arktiskās klases dīzeļdegviela pretendentam jānorāda, norādot vairumtirdzniecības cenu uz 2018.gada 17.decembri?

Atbilde: Prasības dīzeļdegvielai noteiktas tehniskajā specifikācijā, līdz ar to pretendentam jānorāda tās dīzeļdegvielas vairumtirdzniecības cena uz 2018.gada 17.decembri, kura atbilst tehniskās specifikācijas prasībām.

  1. Jautājums: Nolikuma 5.3.1.punkta 3.apakšpunktā noteikts, ka jānorāda pretendenta AdBlue viena litra cena uz 2018.gada 17.decembri. Kāda tilpuma AdBlue traukā nepieciešams veikt piegādes? Vai pretendents var nodrošināt liela tilpuma rezervuāra piegādi ar sūkni, kurā tiek uzglabāts AdBlue?

Atbilde: Plānots, ka piegādes veicamas 100 līdz 220 l traukos.  Jā, var.

  1. Jautājums: Visās iepirkuma daļās preces piegādes laiks minēts – 5 stundu laikā no pasūtītāja pilnvarotās personas pieteikuma nosūtīšanas brīža. Turpat minēts, ka preces piegādes periodiskumu plānots visās iepirkuma daļās 1 reizi 2 nedēļās. Tā kā pasūtītājs plāno savu patēriņu, lūgts noteikt saprātīgu reakcijas laiku plānotajām piegādēm vismaz diennakti iepriekš, lai piegādātājs varētu plānot savlaicīgas piegādes.

Atbilde: Lai nodrošinātu nepārtrauktu tehnoloģiskā darba procesu ir grūti paredzēt tvertnē atlikušo degvielas daudzumu, jo var būt situācijas, kad sadzīves atkritumi tiek ievesti lielākā apjomā, nekā tas plānots. Līdz ar to var rasties situācijas, kad degvielas piegāde nepieciešama pēc iespējas ātrāk.

  1. Jautājums: Iepirkuma 3.daļā noteikta prasība, ka pretendentam jānodrošina degvielas uzpildes tvertne, kura izgatavota ar UNI NE 12285-2 normām (2005.g.) un kurai ir CE sertifikācija. Vai pretendents var piedāvāt pēc atšķirīgas tehnoloģijas (bez šuvju tehnoloģija) izgatavotu mucu, vai pasūtītājs to akceptēs?

Atbilde: Pasūtītājs akceptēs arī atšķirīgas tehnoloģijas degvielas uzpildes tvertni, ja tā būs ar tilpumu no 9000 līdz  9999 l, kurai ir CE sertifikācija. Degvielas izdales mehānismam jābūt aprīkotam ar: a) degvielas daudzuma rādītāju, b) izlietās degvielas skaitītāju, c) 10 mikronu ūdens un netīrumu atdalīšanas filtru, d) vismaz 8 m garu degvielas uzpildes šļūteni, e) pusautomātisku degvielas uzpildes pistoli.

Ieinteresētajiem piegādātājiem