January 2, 2015 ZĪMĒJUMU KONKURSS
Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra” (AAS “Piejūra”) aicina visu Jūrmalas pilsētas, Kandavas, Talsu, Tukuma, Jaunpils, Mērsraga, Rojas, Engures un Dundagas novadu izglītības iestāžu skolēnus, piedalīties zīmējumu konkursā par vides aizsardzības, un šoreiz par ūdens tēmu:  Tīrs ūdens – dabas velte”. Konkurss tradicionāli notiek jau sesto gadu.
Aleksandra Kuziščina, Jūrmalas Mākslas skolas audzēkņa 2014. gada zīmējums
Zīmējumu konkursa mērķis ir vispārizglītojošo skolu skolēniem radīt interesi par atkritumu lietderīgu apsaimniekošanu un šķirošanu, līdz ar to domājot par dabas resursu saglabāšanu. Skolēni, zīmējot zīmējumus par vides tēmu, domā par dabas radīto bagātību, tās daudzveidību un dzīvo būtņu saaudzēšanu. Katrā novadā, pilsētā vai pagastā atrodas lielākas vai mazākas ūdens tilpnes. Šogad skolēni aicināti padomāt par ūdens iemītniekiem, ūdens vērtību un tā nozīmi dabā, attēlojot to savos zīmējumos. No bērnu un jauniešu iesniegtajiem zīmējumiem, tiks izveidots sienas pārliekamais kalendārs 2016. gadam.
Zīmējumus iesniedz vai nosūta pa pastu līdz 2015. gada 15. novembrim, SIA “AAS Piejūra” birojā, Pils ielā 18, Tukumā, vai piesaka pa tālruņiem: 63123306 vai 29417255, lai vienotos par zīmējumu saņemšanas iespējām.Kalendārs tiek sagatavots un nodrukāts līdz 2015. gada 15. decembrim. Kalendāru kā balvu par piedalīšanos konkursā saņem visas izglītības iestādes, kas iesniegušas zīmējumus un piedalījušās konkursā. Kalendāru kā piemiņas balvu saņem tie zīmējumu autori un viņu skolotāji, kuru zīmējumi publicēti kalendārā.

 

Inga Priede