August 30, 2010 NOSLĒGTIE IEPIRKUMI

Atlikto darbu izpilde “Trīsdesmit deviņu (39) esošo izgāztuvju rekultivācija Piejūras reģionā “ ietvaros:

Nolikums

Shēma Nr.1

Shēma Nr.2

Shēma Nr.3