July 11, 2019 AKTUALITĀTES

Ar 2019. gada 11. jūliju SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” struktūrvienībā – Tukuma pārkraušanas-šķirošanas stacijā (PŠS) var nodot bīstamos atkritumus.
Sadarbībā ar SIA “CORVUS Company”, Tukuma PŠS ir izvietots katram bīstamo atkritumu veidam atbilstošs konteiners. Klienti par maksu var nodot atstrādātas motoreļļas (ūdens saturs līdz 5% no masas), eļļas filtrus, absorbējošos materiālus un luminiscentās spuldzes. Savukārt bez maksas var nodot svina akumulatorus un elektropreces.
Zemāk redzamajā tabulā ir norādītas nodošanas izmaksas katram bīstamo atkritumu veidam:


Bīstamie atkritumi ir atbilstoši jāuzglabā, atdalot no pārējiem atkritumu veidiem. Nepareiza bīstamo atkritumu uzglabāšana un apsaimniekošana var kaitēt cilvēka veselībai, drošībai, kā arī, radīt negatīvu ietekmi uz apārtējo vidi.

 

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar SIA “AAS “Piejūra”” zvanot uz tālr.nr.: 63123306, vai rakstot: [email protected]

 

SIA “AAS “Piejūra””
sabiedrisko attiecību speciāliste
Justīne Ilmane