November 14, 2016 NOSLĒGTIE IEPIRKUMI

Iepirkums “Riepu iegāde frontālajam iekrāvējam”

Izsludināts iepirkums „Riepu iegāde frontālajam iekrāvējam”. Iepirkuma identifikācijas numurs PIEJŪRA 2016/8. Iepirkuma priekšmets ir riepu iegāde un to montāža frontālajam iekrāvējam VOLVO L90F, saskaņā ar tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām. Līguma izpildes vieta – cieto sadzīves atkritumu (CSA) poligons „Janvāri”, Laidzes pagastā, Talsu novadā.

NOLIKUMS ar grozījumiem

Ar nolikumu var iepazīties Pasūtītāja mājas lapā www.piejuraatkritumi.lv, kā arī Pasūtītāja biroja telpās darba dienās no plkst. 8.30 līdz 12.00 un no plkst.13.00 līdz 16.00 līdz 2016. gada 28. novembrim plkst.10.00. Nolikumu var saņemt arī elektroniski nosūtot pieprasījumu uz e-pastu [email protected], norādot Piegādātāja nosaukumu, tā adresi un tālruņa numuru, pārstāvja vārdu un uzvārdu.  Pretendenti piedāvājumus iesniedz, sākot ar dienu, kad paziņojums par plānoto līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja un Pasūtītāja mājas lapā, līdz 2016. gada 28. novembrim plkst.10.00 (darba dienās no plkst.8.30 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00).Piedāvājumus Pretendenti iesniedz Pasūtītāja biroja telpās Rīgas ielā 1, Tukumā, Tukuma novadā, LV-3101 vai nosūta pa pastu. Pretendents ir atbildīgs par savlaicīgu piedāvājuma izsūtīšanu, lai nodrošinātu piedāvājuma saņemšanu Rīgas ielā 1, Tukumā, Tukuma novadā.