April 14, 2015 NOSLĒGTIE IEPIRKUMI

Iepirkums “STIEPLES PIEGĀDE” ko organizēja SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra””, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2pantu noslēdzies bez rezultāta un saskaņā ar pielikumā pievienoto protokolu tiek izbeigts. Iepirkuma identifikācijas numurs: PIEJURA 2015/1.

Protokols