October 10, 2017 NOSLĒGTIE IEPIRKUMI

Iepirkums “Transportlīdzekļa iegāde operatīvajā līzingā” PIEJURA 2017/8

Noslēdzies iepirkums “Transportlīdzekļa iegāde operatīvajā līzingā” Nr.PIEJURA 2017/8. Iepirkuma priekšmets – transportlīdzekļa iegāde operatīvajā līzingā, atbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām. Līgums noslēgts ar SIA “Mūsa Motors Rīga”, Reģ.Nr. 40003161493, par summu 16 193, 40 eur ( bez PVN).

Līgums Nr. 193