February 17, 2020 AKTUALITĀTES

2019. gadā mūsu uzņēmums uzsāka pilotprojektu – stikla iepakojuma savākšana, kurā aicinājām iesaistīties Tukuma pilsētas privātmāju iedzīvotājus.
Aicinājām mūsu klientus aizpildīt aptaujas anketu, lai saprastu, vai un cik daudz iedzīvotājus interesētu šāda pakalpojuma izmantošana. Apkopojot anketās sniegtās atbildes, uzņēmuma darbinieki sazinājās ar iedzīvotājiem, kuri bija norādījuši, ka viņus interesētu individuālais stikla iepakojuma savākšanas pakalpojums. 2019. gada septembrī tika uzstādīti 156 konteineri, kas paredzēti stikla iepakojumam – tīrām stikla pudelēm un burkām. 22. oktobrī, pirmajā konteineru tukšošanas reizē, kopumā savāktais stikla iepakojuma apjoms bija 3,164 t.
Tā kā projekts veiksmīgi tika uzsākts Tukuma pilsētā, 2020. gadā to paplašinām, pakalpojumu piedāvājot arī Talsu pilsētas privātmāju iedzīvotājiem. Līdz 3. februārim aicinājām iedzīvotājus aizpildīt aptaujas anketas. Šobrīd anketas ir apkopotas un mūsu darbinieki sazinās ar iedzīvotājiem, kuri izrādīja interesi par pakalpojuma saņemšanu. Konteineru uzstādīšana ir plānota marta mēnesī. Katrs klients savlaicīgi tiks informēts par piegādes dienu un laiku. Piegādājot konteineru, klientam tiks izsniegti konteinera lietošanas noteikumi (ko tajā drīkst ievietot, ko nedrīkst, tukšošanas kārtība u.tml.) un izvešanas grafika kalendārs. Kalendārā būs atzīmēti datumi, kuros konteineram, neatkarīgi no tā piepildījuma, plkst. 08:00 jāatrodas piebraucamā ceļa vai ielas malā, ārpus nožogotām teritorijām, kur tas netraucē gājēju un transportlīdzekļu kustību.
Individuālajam dalīto atkritumu savākšanas pakalpojumam var pieteikties mūsu uzņēmuma esošie klienti (iedzīvotāji, kuri ir noslēguši līgumu par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu), kuri dzīvo privātmājā, Tukuma vai Talsu pilsētā.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā, aicinām ar mums sazināties
E-pasts: [email protected]
Tālr. nr.: +371 63123306