NOSLĒGTIE IEPIRKUMI

Sākums » NOSLĒGTIE IEPIRKUMI

Izsludināts iepirkums “Kravas automašīnu piegāde” PIEJURA 2018/5 Iepirkuma priekšmets – tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošu kravas automašīnu piegāde sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”” vajadzībām. Iepirkuma identifikācijas numurs: PIEJURA 2018/5 NOLIKUMS Ieinteresētais piegādātājs piedāvājumu iesniedz līdz 2018.gada 13.aprīlim plkst. 10:00 EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EIS/. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem atklātā konkursa nolikuma prasībām. Pretendentu piedāvājumi, kas …

Lasīt tālāk

Izsludināts iepirkums “Investīciju kredīta pakalpojums sadzīves atkritumu konteineru iegādei” PIEJURA 2018/6 Iepirkuma priekšmets – investīciju kredīta pakalpojums sadzīves atkritumu konteineru iegādei. Iepirkuma identifikācijas numurs: PIEJURA 2018/6 NOLIKUMS Pretendenti piedāvājumus iesniedz Pasūtītāja biroja telpās Rīgas ielā 1, Tukumā, Tukuma novadā, LV-3101 vai nosūta pa pastu, līdz 2018. gada 12. martam plkst. 10:00. Pretendents ir atbildīgs par savlaicīgu piedāvājuma izsūtīšanu, lai …

Lasīt tālāk

Izsludināts iepirkums “Tehnikas noma” PIEJURA 2018/4 Iepirkuma priekšmets – tehnikas noma saskaņā ar tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām. Iepirkuma identifikācijas numurs: PIEJURA 2018/4 NOLIKUMS Ieinteresētās personas savus piedāvājumus var iesniegt līdz 2018. gada 6. martam plkst. 10.00, iesniedzot personīgi AAS „Piejūra” birojā, Rīgas ielā 1, Tukumā, Tukuma novadā vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā …

Lasīt tālāk

Noslēdzies iepirkums “Sadzīves atkritumu pirmsapstrādes iekārtu remontdarbi” PIEJURA 2018/1 Noslēdzies iepirkums “Sadzīves atkritumu pirmsapstrādes iekārtu remontdarbi” Nr. PIEJURA 2018/1. Iepirkuma priekšmets ir sadzīves atkritumu pirmapstrādes iekārtu remontdarbi un servisa pakalpojuma nodrošināšana, saskaņā ar tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām. Identifikācijas Nr. PIEJURA 2018/1. Līgums noslēgts ar SIA “ECOTECHNO”, Reģ. Nr. 44103082675, par summu – 39 600,37 (EUR, bez PVN). LĪGUMS Nr. 213

Lasīt tālāk

Izsludināts iepirkums “Veselības apdrošināšana” PIEJURA 2018/3 Iepirkuma priekšmets ir pakalpojuma sniegšana AAS „Piejūra” darbinieku veselības apdrošināšanā uz 1 (vienu) gadu saskaņā ar Tehniskās specifikācijas prasībām. Iepirkuma identifikācijas numurs: PIEJURA 2018/3 NOLIKUMS PIELIKUMI Pretendenti piedāvājumus iesniedz, sākot ar dienu, kad paziņojums par plānoto līgumu ir publicēts vadības sistēmā un Pasūtītāja mājas lapā, līdz 2018.gada 13.februārim plkst.10.00 (darba dienās no plkst.8.30 …

Lasīt tālāk

Izsludināts iepirkums “Atkritumu savākšanas automašīnu piegāde” PIEJURA 2018/2 Iepirkuma priekšmets ir tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošu jaunu atkritumu savākšanas automašīnu piegāde sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”” vajadzībām. Iepirkuma identifikācijas numurs: PIEJURA 2018/2. NOLIKUMS Ieinteresētais piegādātājs piedāvājumu iesniedz līdz 2018. gada 26. februārim, plkst. 10:00 EIR e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EIS/ . Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks …

Lasīt tālāk

Izsludināts iepirkums „Sadzīves atkritumu pirmapstrādes iekārtu remontdarbi un servisa pakalpojuma nodrošināšana” PIEJURA 2018/1 Iepirkuma priekšmets ir sadzīves atkritumu pirmapstrādes iekārtu remontdarbi un servisa pakalpojuma nodrošināšana, saskaņā ar tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām. Iepirkuma identifikācijas numurs: PIEJURA 2018/1. NOLIKUMS PIELIKUMS Piedāvājumus Pretendenti iesniedz Pasūtītāja biroja telpās Rīgas ielā 1, Tukumā, Tukuma novadā, LV-3101 vai nosūta pa pastu. Pretendents ir …

Lasīt tālāk

Aktuālā redakcija. Iepirkums “Sadzīves atkritumu konteineru piegāde” PIEJURA 2017/10 Iepirkuma priekšmets – tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām atbilstošu sadzīves atkritumu konteineru piegāde sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” vajadzībām. Identifikācijas Nr. PIEJURA 2017/10. NOLIKUMS NOLIKUMA GROZĪJUMI Ieinteresētais piegādātājs savu piedāvājumu iesniedz līdz 2018. gada 25. janvārim plkst. 10:00 EIS e-konkursu apakšsistēmāhttps://www.eis.gov.lv/EIS/. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi …

Lasīt tālāk

Izsludināts iepirkums “Sadzīves atkritumu konteineru piegāde” PIEJURA 2017/10 Iepirkuma priekšmets – tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām atbilstošu sadzīves atkritumu konteineru piegāde sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” vajadzībām. Identifikācijas Nr. PIEJURA 2017/10. NOLIKUMS Ieinteresētās personas savus piedāvājumus var iesniegt līdz 2018.gada 12.janvārim plkst.10.00, iesniedzot personīgi AAS „Piejūra” birojā, Rīgas ielā 1, Tukumā, Tukuma novadā …

Lasīt tālāk

Izsludināts iepirkums “Metāla tvertnes dīzeļdegvielas uzglabāšanai iegāde” PIEJURA 2017/11 Iepirkuma priekšmets ir jaunas metāla tvertnes dīzeļdegvielas uzglabāšanai piegāde, saskaņā ar tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām. Identifikācijas Nr. PIEJURA 2017/11. NOLIKUMS Piedāvājumus Pretendenti iesniedz Pasūtītāja biroja telpās Rīgas ielā 1, Tukumā, Tukuma novadā, LV-3101 vai nosūta pa pastu. Pretendents ir atbildīgs par savlaicīgu piedāvājuma izsūtīšanu, lai nodrošinātu …

Lasīt tālāk
Page 3 of 9 12345...Last page