NOSLĒGTIE IEPIRKUMI

Sākums » NOSLĒGTIE IEPIRKUMI

Noslēdzies SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” izsludinātais iepirkums „Degvielas piegāde”. Iepirkuma identifikācijas numurs: PIEJŪRA 2017/5. Noslēdzies SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” izsludinātais iepirkums „Degvielas piegāde”. Iepirkuma identifikācijas numurs: PIEJŪRA 2017/5. Iepirkuma priekšmets ir degvielas piegāde – cieto sadzīves atkritumu (CSA) poligons „Janvāri”, Laidzes pagastā, Talsu novadā. Tukuma Administrcija un PŠS Tukums, Tukuma novads, Dienvidu iela 1, Rīgas …

Lasīt tālāk

Noslēdzies iepirkums „Kravas mikroautobusa iegāde operatīvajā līzingā” Noslēdzies SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” izsludinātais iepirkums „Kravas mikroautobusa iegāde operatīvajā līzingā”. Iepirkuma identifikācijas numurs: PIEJŪRA 2017/2. Iepirkuma priekšmets ir jauna kravas mikroautobusa iegāde operatīvajā līzingā, atbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām. Iepirkumu komisijasprotokols Nr. 4 Līgums  tiks noslēgts ar SIA “Swedbank līzings“, Reģ. Nr. 40003240524. Līguma summa EUR 20 …

Lasīt tālāk

Noslēdzies iepirkums „Transportlīdzekļa iegāde operatīvajā līzingā”. PIEJURA 2017/3 Noslēdzies SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” izsludinātais iepirkums „Transportlīdzekļa iegāde operatīvajā līzingā”. Iepirkuma identifikācijas numurs: PIEJŪRA 2017/3. Iepirkuma priekšmets ir jauna transportlīdzekļa iegāde operatīvajā līzingā, atbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām. Iepirkumu komisijas sēdes protokols Nr.2 Līgums  tiks noslēgts ar SIA “Karlo Motors“, Reģ. Nr. 40003567339. Līguma summa EUR 20 846, 88 …

Lasīt tālāk

Izsludināts iepirkums “Degvielas piegāde” Izsludināts atklāts konkurss “Degvielas piegāde” SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra””  vajadzībām, vadoties pēc tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām. Identifikācijas Nr. 2017/4. Līguma izpildes vieta – cieto sadzīves atkritumu (CSA) poligons „Janvāri”, Laidzes pagastā, Talsu novadā. Līguma termiņš – 24 (divdesmit četri) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas. NOLIKUMS Uzdotie jautājumi un atbildes …

Lasīt tālāk

Izsludināts iepirkums „Transportlīdzekļa iegāde operatīvajā līzingā”. PIEJURA 2017/3 SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” izsludina iepirkumu „Transportlīdzekļa iegāde operatīvajā līzingā”. Iepirkuma identifikācijas numurs: PIEJŪRA 2017/3. Iepirkuma priekšmets ir jauna transportlīdzekļa iegāde operatīvajā līzingā, atbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām (1.pielikums). NOLIKUMS UN TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Pretendenti piedāvājumus iesniedz, sākot ar dienu, kad paziņojums par plānoto līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja …

Lasīt tālāk

Noslēdzies iepirkums „Veselības apdrošināšana”. PIEJURA  2017/1 Noslēdzies Iepirkums „Veselības apdrošināšana”. Iepirkuma identifikācijas numurs PIEJŪRA 2017/1. Iepirkuma priekšmets ir pakalpojuma sniegšana AAS „Piejūra” darbinieku veselības apdrošināšanā uz 1 (vienu) gadu saskaņā ar Tehniskās specifikācijas prasībām. Iepirkumu komisijas sēdes protokols Nr.3 Līgums  noslēgts ar AS “Seesam Insurance Latvijas filiāle“, Reģ. Nr. 40103475609. Gada apdrošinājuma summa katram darbiniekam ir 6300 eur.

Lasīt tālāk

Izsludināts iepirkums „Kravas mikroautobusa iegāde operatīvajā līzingā”. PIEJURA  2017/2 SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” izsludina iepirkumu „Kravas mikroautobusa iegāde operatīvajā līzingā”. Iepirkuma identifikācijas numurs: PIEJŪRA 2017/2. Iepirkuma priekšmets ir jauna kravas mikroautobusa iegāde operatīvajā līzingā, atbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām (1.pielikums). NOLIKUMS UN TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Pretendenti piedāvājumus iesniedz, sākot ar dienu, kad paziņojums par plānoto līgumu …

Lasīt tālāk

Noslēdzies iepirkums “Metāla tvertnes dīzeļdegvielas uzglabāšanai iegāde” PIEJURA 2017/11 Noslēdzies iepirkums “Metāla tvertnes dīzeļdegvielas uzglabāšanai iegāde” Nr. PIEJURA 2017/11. Iepirkuma priekšmets – ir jaunas metāla tvertnes dīzeļdegvielas uzglabāšanai piegāde, saskaņā ar tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām. Identifikācijas Nr. PIEJURA 2017/11. Līgums noslēgts ar SIA “ECOTECHNO”, Reģ. Nr. 44103082675, par summu – 9450,00 (EUR, bez PVN) Līgums Nr. 209 Izraksts

Lasīt tālāk

Izsludināts iepirkums „Veselības apdrošināšana”. PIEJURA 2017/1 SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” izsludina iepirkumu “Veselības apdrošināšana”. Iepirkuma identifikācijas numurs: PIEJŪRA 2017/1. Iepirkuma priekšmets ir pakalpojuma sniegšana AAS „Piejūra” darbinieku veselības apdrošināšanā uz 1 (vienu) gadu saskaņā ar Tehniskās specifikācijas prasībām ( Pielikums). NOLIKUMS UN TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Pretendenti piedāvājumus iesniedz, sākot ar dienu, kad paziņojums par plānoto līgumu …

Lasīt tālāk

Noslēdzies iepirkums „Riepu iegāde frontālajam iekrāvējam”. PIEJURA 2016/8 Noslēdzies iepirkums „Riepu iegāde frontālajam iekrāvējam”. Iepirkuma identifikācijas numurs PIEJŪRA 2016/8. Iepirkuma priekšmets ir riepu iegāde un to montāža frontālajam iekrāvējam VOLVO L90F, kas tiek rīkots saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu. Iepirkumu komisijas sēdes protokols Nr.3 Līgums  noslēgts ar SIA “OTR Riepas”, Reģ. Nr. 40103728128. Līguma summa EUR 4680

Lasīt tālāk
Page 5 of 9 First page...34567...Last page