SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” viesojās pie SIA Partner Broker, Tukumā.
Arī birojos veidojas dažāda veida atkritumi, bieži vien specifiski (kafijas kapsulas, printeru kārtridži u.tml.).
Darbiniekiem tika uzdots uzdevums – sagatavot iepakojumus, kurus, viņuprāt, var šķirot un nododot pārstrādei.
Kopīgi izrunājot iepakojumu veidus, tika rastas atbildes uz daudziem jautājumiem un priekšstats par atkritumu šķirošanu kļuva skaidrāks.

SIA Partner Broker lekciju atzina par noderīgu un iesaka šo iespēju izmantot arī citiem!

Ja arī jūsu biroja darbinieki vēlas uzzināt, kā pareizi šķirot birojā un mājsaimniecībā radušos atkritumus, aicinām sazināties ar mums, izmantojot zemāk norādīto kontaktinformāciju.

Kontaktpersonas
Sabiedrisko attiecību speciāliste: Justīne Ilmane
Tālr.nr.: 23116945
E-pasts: [email protected]
Vides pārvaldības speciāliste: Eva Brinkmane-Brimane
E-pasts: [email protected]