Lai veicinātu bērnu un skolēnu izglītošanu, iesaistītu ikvienu interesentu dabas resursu saglabāšanā, kā arī veicinātu atkritumu lietderīgu apsaimniekošanu un šķirošanu, SIA „AAS „Piejūra”” katru gadu rīko makulatūras vākšanas konkursu „Palīdzēsim kokiem!”, un zīmējumu konkursu par dažādām dabas un vides saglabāšanas tēmām. Pēc zīmējumu konkursa noslēguma, tiek izdots sienas pārliekamais kalendārs ar skaistākajiem un tēmai atbilstošākajiem skolēnu zīmējumiem. Katru gadu pieaug konkursu dalībnieku skaits. 2015. gada noslēguma zīmējumu konkursā „Tīrs ūdens – dabas velte” piedalījās 405 dalībnieku no 48 Piejūras reģionā esošajām izglītības iestādēm, tostarp Jūrmalas pilsētu pārstāvēja 10 izglītības iestāžu – Majoru vidusskolas, Jūrmalas sākumskolas „Taurenītis”, Slokas pamatskolas, Jūrmalas mākslas skolas, Jūrmalas internātpamatskolas, Kauguru vidusskolas, Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra, Jūrmalas Alternatīvās skolas, Mežmalas vidusskolas un Bulduru dārzkopības vidusskolas audzēkņi.

Šobrīd izglītības iestādes turpina piedalīties gadskārtējā makulatūras vākšanas konkursā, kas noslēgsies 25. aprīlī. Šajā mācību gadā jaunums ir tas, ka atsevišķi konkursā sacenšas vispārizglītojošo skolu skolēni no 1. līdz 12. klasei, savukārt bērnudārzu audzēkņi sacenšas savstarpēji starp Piejūras reģiona pirmsskolas iestādēm.

Konkursa mērķis ir savākt pēc iespējas lielāku daudzumu makulatūras, lai pēc tam tās nodotu otrreizējai pārstrādei, un atkārtoti ražotu papīru. Atgādinām, ka 1 tonna makulatūras ļauj saglabāt 14 kokus, kas citādi tiktu nocirsti celulozes iegūšanai. Aizvadītājā gadā skolēni savāca rekordlielu makulatūras daudzumu – 122 860 kg makulatūras, kas ir turpat 123 tonnas, un par 38 tonnām vairāk nekā 2014. gadā. Čaklākie makulatūras vācēji no Jūrmalas pilsētas izrādījās Bulduru dārzkopības vidusskolas audzēkņi, kas kopumā savāca 3140 kg. Savukārt pirmsskolas iestāžu grupā čaklākie bija Jūrmalas PII „Zvaniņš” bērni, kas savākuši 2880 kg. Pateicība pienācās arī citām Jūrmalas izglītības iestādēm, kuru audzēkņi čakli piedalījās makulatūras vākšanā – Jūrmalas PII „Bitīte” un Slokas pamatskolai, 2016. gada 20. maijā, Laumu Dabas parkā, Talsu novadā, notiks konkursa noslēguma apbalvošanas pasākumi, uz kuriem tiks aicināti visi šī mācību gada makulatūras vākšanas konkursa dalībnieki.