October 15, 2012 NOSLĒGTIE IEPIRKUMI

/ID Nr. SIA “AAS Piejūra” 2012/4 KF/

Iepirkuma priekšmets:  “Būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība”

Informācija par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes atcelšanu

NOLIKUMS

NOLIKUMS word formātā

Grozījumi NOLIKUMĀ (29.11.2012.)

Grozījumi NOLIKUMĀ ( papildināts 04.01.2013.)

Grozījumi NOLIKUMĀ (papildināts 15.01.2013.)

Grozījumi NOLIKUMĀ  (papildināts 25.01.2013.)

Grozījumi NOLIKUMĀ (papildināts 28.01.2013.)

Vispārīgie noteikumi

Pretendentu iesniegtie jautājumi un atbildes 

Pretendentu iesniegtie jautājumi un atbildes (pievienots 2013.15.02.)

Pagarināts dokumentu iesniegšanas termiņš un piedāvājumu atvēršana2013. gada 25. februāris, plkst. 12:00

Pils ielā 18. Tukumā, LV-3101, iesniedzot personīgi vai pastu.

Pasūtītāja kontaktpersona:
SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra””
Valdes priekšsēdētāja Indra Rassone
Tālrunis:    (+371) 63123306
Fakss:    (+371) 63123306