February 6, 2017 NOSLĒGTIE IEPIRKUMI

Izsludināts iepirkums „Transportlīdzekļa iegāde operatīvajā līzingā”. PIEJURA 2017/3

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” izsludina iepirkumu „Transportlīdzekļa iegāde operatīvajā līzingā. Iepirkuma identifikācijas numurs: PIEJŪRA 2017/3. Iepirkuma priekšmets ir jauna transportlīdzekļa iegāde operatīvajā līzingā, atbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām (1.pielikums).

NOLIKUMS UN TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Pretendenti piedāvājumus iesniedz, sākot ar dienu, kad paziņojums par plānoto līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja un Pasūtītāja mājas lapā, līdz 2017.gada 17.februārim plkst.10.00. (darba dienās no plkst. 8.30 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00).

Piedāvājumus Pretendenti iesniedz Pasūtītāja biroja telpā Rīgas ielā 1, Tukumā, Tukuma novadā, LV-3101 vai nosūta pa pastu. Pretendents ir atbildīgs par savlaicīgu piedāvājuma izsūtīšanu, lai nodrošinātu piedāvājuma saņemšanu Rīgas ielā 1, Tukumā, Tukuma novadā, ne vēlāk, kā līdz nolikumā norādītajam laikam.