January 16, 2018 NOSLĒGTIE IEPIRKUMI

Izsludināts iepirkums “Atkritumu savākšanas automašīnu piegāde” PIEJURA 2018/2

Iepirkuma priekšmets ir tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošu jaunu atkritumu savākšanas automašīnu piegāde sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”” vajadzībām. Iepirkuma identifikācijas numurs: PIEJURA 2018/2.

NOLIKUMS

Ieinteresētais piegādātājs piedāvājumu iesniedz līdz 2018. gada 26. februārim, plkst. 10:00 EIR e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EIS/ .

Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem atklātā konkursa nolikuma prasībām.

Pretendentu piedāvājumi, kas saņemti ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas, netiek atvērti un neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.