May 10, 2016 NOSLĒGTIE IEPIRKUMI

Izsludināts iepirkums „Automašīnas noma”

Izsludināts iepirkums “Automašīnas noma” iepirkums, kas tiek rīkots saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu. Iepirkumu organizē un realizē Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”” (AAS „Piejūra”), adrese Rīgas iela 1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101, tālrunis 63123306, fakss 63123306, e-pasts: [email protected]. Iepirkuma identifikācijas numurs: PIEJŪRA 2016/4.

Iepirkuma priekšmets ir vienas jaunas automašīnas noma, atbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.

NOLIKUMS

Pretendenti piedāvājumus iesniedz, sākot ar dienu, kad paziņojums par plānoto līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja un Pasūtītāja mājas lapā, līdz 2016. gada 18.maijam plkst.10.00 (darba dienās no plkst.8.30 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00).

 Piedāvājumus Pretendenti iesniedz Pasūtītāja biroja telpās Rīgas ielā 1, Tukumā, Tukuma novadā, LV-3101 vai nosūta pa pastu. Pretendents ir atbildīgs par savlaicīgu piedāvājuma izsūtīšanu, lai nodrošinātu piedāvājuma saņemšanu Rīgas ielā 1, Tukumā, Tukuma novadā, ne vēlāk, kā līdz nolikumā norādītajam laikam.