December 21, 2018 IEPIRKUMI, NOSLĒGTIE IEPIRKUMI

Izsludināts iepirkums “DEGVIELAS PIEGĀDE” Piejūra 2018/12. 

Iepirkuma priekšmets – tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošas degvielas un Adblue piegāde Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” vajadzībām.

NOLIKUMS

Ieinteresētais piegādātājs piedāvājumu iesniedz līdz 2019. gada 25. janvāra plkst. 9:00 EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EIS/.

Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem atklātā konkursa nolikuma prasībām.

Pretendentu piedāvājumi, kas saņemti ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas, netiek atvērti un neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.