February 10, 2017 NOSLĒGTIE IEPIRKUMI

Izsludināts iepirkums “Degvielas piegāde”

Izsludināts atklāts konkurss “Degvielas piegāde” SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra””  vajadzībām, vadoties pēc tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām. Identifikācijas Nr. 2017/4. Līguma izpildes vieta – cieto sadzīves atkritumu (CSA) poligons „Janvāri”, Laidzes pagastā, Talsu novadā. Līguma termiņš – 24 (divdesmit četri) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.

NOLIKUMS

Uzdotie jautājumi un atbildes (30.03.2017.)

Uzdotie jautājumi un atbildes (24.02.2017.)

Piedāvājumus var iesniegt līdz 2017.gada 11.aprīlim plkst.10.00, iesniedzot personīgi AAS „Piejūra” birojā, Rīgas ielā 1, Tukumā, Tukuma novadā vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, tiks neatvērts atgriezts atpakaļ iesniedzējam.