IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS!

Izsludināts iepirkums “Finanšu līzinga pakalpojums atkritumu savākšanas automašīnu iegādei” PIEJURA 2018/9

Iepirkuma priekšmets – finanšu līzinga pakalpojums divu atkritumu savākšanas automašīnu SCANIA P320 ar atkritumu savākšanas iekārtu iegādei.

NOLIKUMS

Pretendenti piedāvājumus iesniedz, sākot ar dienu, kad paziņojums par plānoto līgumu ir publicēts vadības sistēmā un Pasūtītāja profilā, līdz 2018.gada 31.jūlijam plkst.10.00 (darba dienās no plkst.8.30 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00).

Piedāvājumus Pretendenti iesniedz Pasūtītāja biroja telpās Rīgas ielā 1, Tukumā, Tukuma novadā, LV-3101 vai nosūta pa pastu. Pretendents ir atbildīgs par savlaicīgu piedāvājuma izsūtīšanu, lai nodrošinātu piedāvājuma saņemšanu Rīgas ielā 1, Tukumā, Tukuma novadā, ne vēlāk, kā līdz nolikumā (nolikuma 6.1.punkts) norādītajam laikam.

Pēc nolikumā norādītā termiņa piedāvājums netiek pieņemts un neatvērts tiek atdots iesniedzējam.