July 25, 2018 NOSLĒGTIE IEPIRKUMI

Izsludināts iepirkums “Finanšu līzinga pakalpojums automašīnu iegādei” PIEJURA 2018/10

Iepirkuma priekšmets – finanšu līzinga pakalpojums divu atkritumu savākšanas automašīnu SCANIA P320 ar atkritumu savākšanas iekārtu iegādei un vienas atkritumu savākšanas automašīnas SCANIA P320 ar atkritumu savākšanas iekārtu un manipulatoru iegādei.

NOLIKUMS

NOLIKUMS (labots)

PAR ATKLĀTA KONKURSA NOLIKUMĀ IETVERTIEM NOSACĪJUMIEM UN GROZĪJUMIEM NOLIKUMĀ

Ieinteresētās personas savus piedāvājumus var iesniegt līdz 2018.gada 23.augustam plkst.10.00, iesniedzot personīgi AAS „Piejūra” birojā, Rīgas ielā 1, Tukumā, Tukuma novadā vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.

Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, tiks neatvērts atgriezts atpakaļ iesniedzējam.