March 1, 2018 NOSLĒGTIE IEPIRKUMI

Izsludināts iepirkums “Investīciju kredīta pakalpojums sadzīves atkritumu konteineru iegādei” PIEJURA 2018/6

Iepirkuma priekšmets – investīciju kredīta pakalpojums sadzīves atkritumu konteineru iegādei. Iepirkuma identifikācijas numurs: PIEJURA 2018/6

NOLIKUMS

Pretendenti piedāvājumus iesniedz Pasūtītāja biroja telpās Rīgas ielā 1, Tukumā, Tukuma novadā, LV-3101 vai nosūta pa pastu, līdz 2018. gada 12. martam plkst. 10:00.

Pretendents ir atbildīgs par savlaicīgu piedāvājuma izsūtīšanu, lai nodrošinātu piedāvājuma saņemšanu Rīgas ielā 1, Tukumā, Tukuma novadā, ne vēlāk, kā līdz nolikumā norādītajam laikam.

Pēc nolikumā norādītā termiņa piedāvājums netiek pieņemts un neatvērts tiek atdots iesniedzējam.