June 15, 2016 NOSLĒGTIE IEPIRKUMI

Izsludināts iepirkums Ķimikāliju, sārmaino un skābes membrānu mazgāšanas līdzekļu, reakcijas inhibitoru un membrānu kondicionieru reaģentu piegāde atkritumu apglabāšanas poligona „Janvāri” jaunās reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtas darbības tehnoloģisko procesu nodrošināšanai”, kas tiek rīkots saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.pantu. Identifikācijas numurs PIEJURA 2016/5. Iepirkumu organizē un realizē Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”” (AAS „Piejūra”), adrese Rīgas iela 1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101, tālrunis 63123306, fakss 63123306, e-pasts: [email protected].

NOLIKUMS

Pretendenti piedāvājumus iesniedz, sākot ar dienu, kad paziņojums par plānoto līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja un Pasūtītāja mājas lapā, līdz 2016.gada 29.jūnijam plkst.10.00 (darba dienās no plkst.8.30 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00). Piedāvājumu iesniedz Rīgas ielā 1, Tukumā, Tukuma novadā, LV-3101 vai nosūta pa pastu. Pretendents ir atbildīgs par savlaicīgu piedāvājuma izsūtīšanu.