March 8, 2018 NOSLĒGTIE IEPIRKUMI

Izsludināts iepirkums “Kravas automašīnu piegāde” PIEJURA 2018/5

Iepirkuma priekšmets – tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošu kravas automašīnu piegāde sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”” vajadzībām. Iepirkuma identifikācijas numurs: PIEJURA 2018/5

NOLIKUMS

Ieinteresētais piegādātājs piedāvājumu iesniedz līdz 2018.gada 13.aprīlim plkst. 10:00 EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EIS/. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem atklātā konkursa nolikuma prasībām.

Pretendentu piedāvājumi, kas saņemti ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas, netiek atvērti un neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.