November 8, 2019 IEPIRKUMI, NOSLĒGTIE IEPIRKUMI

Izsludināts iepirkums “Lietota kravas automašīnas – konteineru vedēja ar hidro manipulatoru noma operatīvajā līzingā” PIEJŪRA 2019/17

Iepirkuma priekšmets – „Lietota kravas automašīnas – konteineru vedējs ar hidro manipulatoru” saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

NOLIKUMS

Piedāvājumi iepirkuma procedūrai iesniedzami SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra””, reģ.Nr. 40003525848, adrese: Rīgas iela 1, Tukums, LV-3101, katru darba dienu no plkst. 9:00-12:00, un no 13:00-16:00, līdz 2019. gada 22. novembra plkst.10:00, nogādājot tos personīgi, vai nosūtot ar ierakstītu vēstuli pa pastu.
– Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz minētajam termiņam.

Piedāvājumu, kas iesniegts pēc minētā termiņa, iepirkumu komisija neatvērtu nosūtīs pa pastu atpakaļ uz Pretendenta norādīto adresi.