December 22, 2017 NOSLĒGTIE IEPIRKUMI

Izsludināts iepirkums “Metāla tvertnes dīzeļdegvielas uzglabāšanai iegāde” PIEJURA 2017/11

Iepirkuma priekšmets ir jaunas metāla tvertnes dīzeļdegvielas uzglabāšanai piegāde, saskaņā ar tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām. Identifikācijas Nr. PIEJURA 2017/11.

NOLIKUMS

Piedāvājumus Pretendenti iesniedz Pasūtītāja biroja telpās Rīgas ielā 1, Tukumā, Tukuma novadā, LV-3101 vai nosūta pa pastu. Pretendents ir atbildīgs par savlaicīgu piedāvājuma izsūtīšanu, lai nodrošinātu piedāvājuma saņemšanu Rīgas ielā 1, Tukumā, Tukuma novadā, ne vēlāk, kā līdz nolikumā norādītajam laikam – 2018.gada 10.janvārim plkst.10.00.

Pēc nolikumā norādītā termiņa piedāvājums netiek pieņemts un neatvērts tiek atdots iesniedzējam.