September 18, 2014 NOSLĒGTIE IEPIRKUMI

Iepirkuma identifikācijas numurs PIEJŪRA 2014/4

Iepirkuma priekšmets ir riepu iegāde frontālajam iekrāvējam VOLVO L90F, saskaņā ar tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām. Līguma izpildes vieta – cieto sadzīves atkritumu (CSA) poligons „Janvāri”, Laidzes pagastā, Talsu novadā.

NOLIKUMS

Pretendenti piedāvājumus iesniedz, sākot ar dienu, kad paziņojums par plānoto līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja un Pasūtītāja mājas lapā, līdz 2014.gada 30.septembrim plkst.10.00 (darba dienās no plkst.8.30 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00). Piedāvājumus Pretendenti iesniedz Pasūtītāja biroja telpās Pils iela 18, Tukumā, Tukuma novadā, LV-3101 vai nosūta pa pastu. Pretendents ir atbildīgs par savlaicīgu piedāvājuma izsūtīšanu, lai nodrošinātu piedāvājuma saņemšanu Pils ielā 18, Tukumā, Tukuma novadā, ne vēlāk, kā līdz nolikumā norādītajam laikam.