October 19, 2015 NOSLĒGTIE IEPIRKUMI
Izsludināts iepirkums „Riepu iegāde frontālajam iekrāvējam”. Iepirkuma identifikācijas numurs PIEJŪRA 2015/3. Iepirkuma priekšmets ir riepu iegāde un to montāža frontālajam iekrāvējam VOLVO L90F, saskaņā ar tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām. Līguma izpildes vieta – cieto sadzīves atkritumu (CSA) poligons „Janvāri”, Laidzes pagastā, Talsu novadā.
NOLIKUMS
Jautājumi un atbildes/2015.23.10.
Jautājumi un atbildes/27.10.2015
 
Ar nolikumu var iepazīties Pasūtītāja mājas lapā www.piejuraatkritumi.lv, kā arī Pasūtītāja biroja telpās darba dienās no plkst.8.30 līdz 12.00 un no plkst.13.00 līdz 16.00 līdz 2015. gada 2.novembrim plkst.10.30. Nolikumu var saņemt arī elektroniski nosūtot pieprasījumu uz e-pastu [email protected], norādot Piegādātāja nosaukumu, tā adresi un tālruņa numuru, pārstāvja vārdu un uzvārdu.  Pretendenti piedāvājumus iesniedz, sākot ar dienu, kad paziņojums par plānoto līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja un Pasūtītāja mājas lapā, līdz 2015.gada 2.novembrim plkst.10.30 (darba dienās no plkst.8.30 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00).Piedāvājumus Pretendenti iesniedz Pasūtītāja biroja telpās Pils iela 18, Tukumā, Tukuma novadā, LV-3101 vai nosūta pa pastu. Pretendents ir atbildīgs par savlaicīgu piedāvājuma izsūtīšanu, lai nodrošinātu piedāvājuma saņemšanu Pils ielā 18, Tukumā, Tukuma novadā.

Noslēdzies iepirkums   “Riepu piegāde frontālajam iekrāvējam”, identifikācijas nr.PIEJURA 2015/3. Līgums noslēgts  2015.gada 16.novemrī ar SIA “OTR riepas”, reģ.nr.40103728128, īguma summa EUR 5099.00 (bez PVN).