January 3, 2018 NOSLĒGTIE IEPIRKUMI

Izsludināts iepirkums “Sadzīves atkritumu konteineru piegāde” PIEJURA 2017/10

Iepirkuma priekšmets – tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām atbilstošu sadzīves atkritumu konteineru piegāde sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” vajadzībām. Identifikācijas Nr. PIEJURA 2017/10.

NOLIKUMS

Ieinteresētās personas savus piedāvājumus var iesniegt līdz 2018.gada 12.janvārim plkst.10.00, iesniedzot personīgi AAS „Piejūra” birojā, Rīgas ielā 1, Tukumā, Tukuma novadā vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, tiks neatvērts atgriezts atpakaļ iesniedzējam.