January 9, 2018 NOSLĒGTIE IEPIRKUMI

Izsludināts iepirkums „Sadzīves atkritumu pirmapstrādes iekārtu remontdarbi un servisa pakalpojuma nodrošināšana” PIEJURA 2018/1

Iepirkuma priekšmets ir sadzīves atkritumu pirmapstrādes iekārtu remontdarbi un servisa pakalpojuma nodrošināšana, saskaņā ar tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām. Iepirkuma identifikācijas numurs: PIEJURA 2018/1.

NOLIKUMS

PIELIKUMS

Piedāvājumus Pretendenti iesniedz Pasūtītāja biroja telpās Rīgas ielā 1, Tukumā, Tukuma novadā, LV-3101 vai nosūta pa pastu. Pretendents ir atbildīgs par savlaicīgu piedāvājuma izsūtīšanu, lai nodrošinātu piedāvājuma saņemšanu Rīgas ielā 1, Tukumā, Tukuma novadā, ne vēlāk, kā līdz nolikumā norādītajam laikam – 2018. gada 22. janvārim plkst. 10.00 (darba dienās no plkst. 08.30 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00). 

Pēc nolikumā norādītā termiņa piedāvājums netiek pieņemts un neatvērts tiek atdots iesniedzējam.