March 14, 2018 NOSLĒGTIE IEPIRKUMI

Izsludināts iepirkums “Stieples piegāde” PIEJURA 2018/7

Iepirkuma priekšmets ir atlaidināta tērauda stiepļu piegāde, saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.

NOLIKUMS

Pretendenti piedāvājumus iesniedz, sākot ar dienu, kad paziņojums par plānoto līgumu ir publicēts vadības sistēmā un Pasūtītāja mājas lapā, līdz 2018. gada 26. martam plkst. 10.00 (darba dienās no plkst.8.30 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00).

Piedāvājumus Pretendenti iesniedz Pasūtītāja biroja telpās Rīgas ielā 1, Tukumā vai nosūta pa pastu. Pretendents ir atbildīgs par savlaicīgu piedāvājuma izsūtīšanu, lai nodrošinātu piedāvājuma saņemšanu Rīgas ielā 1, Tukumā, Tukuma novadā, ne vēlāk, kā līdz nolikumā norādītajam laikam.

Pēc nolikumā norādītā termiņa piedāvājums netiek pieņemts un neatvērts tiek atdots iesniedzējam.