October 19, 2015 NOSLĒGTIE IEPIRKUMI

SIA “AAS “Piejūra”” izsludina iepirkumu “STIEPLES PIEGĀDE”. Iepirkuma identifikācijas numurs: PIEJURA 2015/2. Iepirkuma priekšmets ir atlaidināta tērauda stiepļu piegāde, saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām. Līguma izpildes vieta – Tukuma atkritumu pārkraušanas – šķirošanas stacija (Tukums, Dienvidu iela 1).

NOLIKUMS

Ar nolikumu var iepazīties Pasūtītāja mājas lapā www.piejuraatkritumi.lv, kā arī Pasūtītāja biroja telpās darba dienās no plkst.8.30 līdz 12.00 un no plkst.13.00 līdz 16.00 līdz2015.gada 2.novembrim plkst.10.00. Nolikumu var saņemt arī elektroniski nosūtot pieprasījumu uz e-pastu [email protected], norādot Piegādātāja nosaukumu, tā adresi un tālruņa numuru, pārstāvja vārdu un uzvārdu. Pretendenti piedāvājumus iesniedz, sākot ar dienu, kad paziņojums par plānoto līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja un Pasūtītāja mājas lapā, līdz 2015.gada 2.novembrim plkst.10.00 (darba dienās no plkst.8.30 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00). Piedāvājumus Pretendenti iesniedz Pasūtītāja biroja
telpās Pils iela 18, Tukumā, Tukuma novadā, LV-3101 vai nosūta pa pastu. Pretendents ir atbildīgs par savlaicīgu piedāvājuma izsūtīšanu, lai nodrošinātu piedāvājuma saņemšanu Pils ielā 18, Tukumā, Tukuma novadā.

Noslēdzies iepirkums “Stieples piegāde” , identifikācijas nr.PIEJURA2015/2. Līgums noslēgts 2015.gada 20.novembrī ar SIA “Kordata”, reģ.nr.53603024741, par summu EUR 5973.60  (bez PVN).