March 31, 2015 NOSLĒGTIE IEPIRKUMI

Iepirkumu “STIEPLES PIEGĀDE” organizē un realizē SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra””. Iepirkums tiek rīkots saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2pantu. Iepirkuma identifikācijas numurs: PIEJURA 2015/1.

NOLIKUMS 

Pretendenti piedāvājumus iesniedz, sākot ar dienu, kad paziņojums par plānoto līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja un Pasūtītāja mājas lapā, līdz2015.gada 14.aprīlim plkst.10.00 (darba dienās no plkst.8.30 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00).Piedāvājumus Pretendenti iesniedz Pasūtītāja biroja telpās Pils iela 18, Tukumā, Tukuma novadā, LV-3101 vai nosūta pa pastu. Pretendents ir atbildīgs par savlaicīgu piedāvājuma izsūtīšanu, lai nodrošinātu piedāvājuma saņemšanu Pils ielā 18, Tukumā, Tukuma novadā, ne vēlāk, kā līdz nolikumā norādītajam laikam.