February 8, 2018 NOSLĒGTIE IEPIRKUMI

Izsludināts iepirkums “Tehnikas noma” PIEJURA 2018/4

Iepirkuma priekšmets – tehnikas noma saskaņā ar tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām. Iepirkuma identifikācijas numurs: PIEJURA 2018/4

NOLIKUMS

Ieinteresētās personas savus piedāvājumus var iesniegt līdz 2018. gada 6. martam plkst. 10.00, iesniedzot personīgi AAS „Piejūra” birojā, Rīgas ielā 1, Tukumā, Tukuma novadā vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.

Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, tiks neatvērts atgriezts atpakaļ iesniedzējam.