December 10, 2014 NOSLĒGTIE IEPIRKUMI

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” izsludina iepirkumu “Veselības apdrošināšana”.

Iepirkuma identifikācijas numurs: PIEJŪRA 2014/5

  Iepirkuma priekšmets ir pakalpojuma sniegšana AAS „Piejūra” darbinieku veselības apdrošināšana uz 1 (vienu) gadu saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums).

NOLIKUMS word formātā

NOLIKUMS

Jautājumi un atbildes

Jautājumi un atbildes (18.12.2014.)

Pretendenti piedāvājumus iesniedz līdz 2014.gada 22.decembrim plkst.10.00 (darba dienās no plkst.8.30 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00) Pils ielā 18, Tukumā, Tukuma novadā, LV-3101,  vai nosūta pa pastu.