February 4, 2019 IEPIRKUMI, NOSLĒGTIE IEPIRKUMI

Izsludināts iepirkums “Veselības apdrošināšana” 2019/1.

Ir veikti grozījumi nolikumā!

IEPIRKUMA NOLIKUMS AR GROZĪJUMIEM

Iepirkuma priekšmets ir pakalpojuma sniegšana AAS “Piejūra” darbinieku veselības apdrošināšanā uz 1 (vienu) gadu saskaņā ar Tehniskās specifikācijas prasībām.

NOLIKUMS

Pretendenti piedāvājumus iesniedz līdz 2019. gada 20. februāra plkst. 10.00 (darba dienās no plkst. 8.30 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00).

Piedāvājumus Pretendenti iesniedz Pasūtītāja biroja telpās Rīgas ielā 1, Tukumā, Tukuma novadā, LV-3101 vai nosūta pa pastu.

Pēc nolikumā norādītā termiņa piedāvājums netiek pieņemts un neatvērts tiek atdots iesniedzējam.