January 5, 2016 NOSLĒGTIE IEPIRKUMI

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” izsludina iepirkumu “Veselības apdrošināšana”.

Iepirkuma identifikācijas numurs: PIEJŪRA 2016/1

  Iepirkuma priekšmets ir pakalpojuma sniegšana AAS „Piejūra” darbinieku veselības apdrošināšana uz 1 (vienu) gadu saskaņā ar NOLIKUMU (1.pielikums).

NOLIKUMS

Pretendenti piedāvājumus iesniedz līdz 2016. gada 18. janvārim plkst.10.00 (darba dienās no plkst.8.30 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00) Rīgas ielā 1, Tukumā, Tukuma novadā, LV-3101,  vai nosūta pa pastu.

Noslēdzies iepirkums  “Veselības apdrošināšana” , iepirkuma identifikācijas nr. PIEJŪRA 2016/1. Līgums noslēgts ar SIA “Balta”, reģ.nr.40003049409.