SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”, īstenojot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansēto projektu „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Piejūras reģionā, Latvijā” deviņās Latvijas pašvaldībās nodrošina ES prasībām atbilstošu atkritumu apsaimniekošanu Piejūras reģionā, tostarp sadzīves atkritumu šķirošanu.

Jūrmalā, Tukuma novadā, Talsu novadā, Kandavas novadā, Rojas novadā, Mērsraga novadā, Jaunpils novadā, Engures un Dundagas novadā ir ierīkoti dalīto atkritumu laukumi, kuros iedzīvotāji var novietot šķirotos atkritumus. Atsaucība no iedzīvotājiem ir liela, jo cilvēki vēlas dzīvot sakoptā vidē un veic atkritumu šķirošanu, liels paldies visiem aktīvajiem cilvēkiem, kuri cenšas atkritumus šķirot pēc labākās sirdsapziņas. To pierāda rīkotās atkritumu šķirošanas kampaņas, bet neskatoties uz to, ka tiek veikts atkritumu šķirošanas izglītojošais darbs, iedzīvotājiem vēl joprojām ir neskaidrības kā dalītos atkritumus šķirot pareizi.

 Ko un kā zaļajos un dzeltenajos dalīto atkritumu konteineros drīkst izmest?!

Zvanveidīgie dzeltenie un zaļie konteineri speciāli ir izgatavoti tā, lai tajos pēc iespējas mazāk tiktu ievietoti piemaisījumi ar sadzīves atkritumiem, tāpēc dzeltenajos iepakojumi pirms izmešanas ir jāsaplacina, kas, protams, aizņem laiku, bet nonāk šķirošanas līnijās, atbilstoši prasībām. 

Dzeltenajos konteineros drīkst ievietot:

  • dzērienu plastmasas pudeles (ar marķējumu – HDPE (02), LDPE (04), PET/PETE (01));
  • plastmasas kanniņas;
  • dzērienu skārdenes (bundžas), konservu kārbas;
  • metāla un plastmasas vāciņus, korķus;
  • plēves (LDPE (04));
  • brokastu pārslu, cepumu, apavu un citas līdzīgas kartona kastes;
  • papīru, avīzes, žurnālus, bukletus.

 

!!! Nemest jogurta/krējuma trauciņus, vienreizlietojamos traukus, laminētu papīru, tetrapakas, olu iepakojumu
!!! Iepakojumam jābūt tīram, bez pārtikas paliekām
!!! Pirms izmešanas, iepakojumu saplacini

Savukārt zaļais konteiners paredzēts stiklam un tajā var ievietot:

  • stikla pudeles;
  • burkas.

 

!!! Aizliegts mest logu, spoguļu, auto un trauku stiklus, eļļas pudeles, māla traukus/pudeles, porcelāna un keramikas traukus.
!!! Iepakojumam jābūt tīram, bez pārtikas paliekām

– Plēvi, makulatūru (papīru, kartonu, grāmatas u.tml.), plastmasu, sadzīves tehniku var nogādāt arī šķirošanas un pārkraušanas stacijās

Visās Piejūras reģionā esošajās atkritumu pārkraušanas un šķirošanas stacijās un atkritumu poligonā iedzīvotāji bez maksas, sašķirotā veidā, var nodot papīru, kartonu, makulatūru, stikla iepakojumu (stikla pudeles, burkas), plastmasas iepakojumu (plastmasas pudeles PET/PETE (01); HDPE (02); LDPE (04)), plēve (LDPE (04), sadzīves ķīmijas pudeles un kanniņas), metāla iepakojumu (metāla kārbas, bundžas, vāciņi), sadzīves elektrotehniku (ledusskapji, plītis, televizori, datori, veļas mazgājamās mašīnas u.tml.).

-Bieži ir nācies uzklausīt, ka konteineri netiek izvesti savlaicīgi, ka tie regulāri ir pārpildīti un tajos nevar izmest turp aiznestos šķirotos atkritumus?

Dalīti vāktā iepakojuma zvanveida konteineru izvešana:

Nesezonā: (oktobris – aprīlis)
Zaļie zvanveida konteineri:              1x mēnesī
Dzeltenie zvanveida konteineri:      1x 2 nedēļās

Sezonā: (maijs – septembris)
Zaļie zvanveida konteineri:             1x 2 nedēļās
Dzeltenie zvanveida konteineri:     katru nedēļu

Ja tiešām ir radusies situācija, ka konteineri ir pilni, cilvēki šķirotos atkritumus var novietot tuvākajā šķirošanas laukumā kur atrodas zaļais un dzeltenais konteiners vai arī bez maksas sašķiroto materiālu nodot atkritumu pārkraušanas-šķirošanas stacijās Tukumā, Rojā, Kandavā, Jūrmalā vai poligonā “Janvāri”.

-Dalīto atkritumu laukumos daudzviet redzams, ka blakus šķiroto atkritumu konteineriem tiek nomesti arī sadzīves atkritumi

Regulāri aicinām iedzīvotājus dalīti vāktā iepakojuma laukumiņos nenovietot sadzīves atkritumus, riepas, mēbeles un cita veida atkritumus. Diemžēl, joprojām ir cilvēki, kuri to turpina darīt.

Esam novērojuši, ka ne visi iedzīvotāji ir apzinīgi, jo dalīto atkritumu šķirošanas laukumos parādās maisi ar sadzīves atkritumiem. Šajā gadījumā neapzinīgie iedzīvotāji var saņemt administratīvo sodu, fiziskām personām līdz EUR 70 Juridiskām personām līdz EUR 2100. Pašvaldības saistošie noteikumi paredz, ka iedzīvotājiem jābūt noslēgtiem līgumiem ar atkritumu apsaimniekotāju par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.

-Ir vēl kas būtisks uz ko vērst iedzīvotāju uzmanību?

Aicinām iedzīvotājus pievērst uzmanību atkritumu šķirošanai un izmantot uzstādītos dalīti vāktā iepakojuma konteinerus savā tuvākajā apkaimē, kā arī, Tukuma un Talsu pilsētas privātmāju iedzīvotājiem izmantot pakalpojumu individuālajai stikla iepakojuma materiāla savākšanai.
Pareizi šķirojot atkritumus, derīgos materiālus (iepakojumu) ievietojot attiecīgās krāsas zvanveida konteinerā (dzeltenajā vai zaļajā), iedzīvotāji var samazināt izmaksas par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu (nepalielinot atkritumu noglabāšanas (dabas resursu nodokļa (DRN) izmaksas), savukārt apsaimniekotājs – ietaupīt līdzekļus par dalīti vāktā iepakojuma pāršķirošanu un noglabāšanu.