Kā zināms, no 2020. gada 1. janvāra tika palielināta maksa par atkritumu izvešanu uz dabas resursu nodokļa rēķina.

Kas tas vispār ir, un kāpēc par to ir jāmaksā?
Dabas resursu nodoklis tiek piemērots ne tikai atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem, tomēr, šajā nozarē tas ir kā “motivējošs instruments, lai sasniegtu vides aizsardzības politikas mērķus” (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija). Šajā gadījumā, viens no mērķiem ir, “novērst atkritumu rašanos, palielinoties ekonomiskajai izaugsmei, un nodrošināt kopējā radīto atkritumu daudzuma ievērojamu samazināšanu, izmantojot maksimāli visas labākās pieejamās atkritumu rašanās novēršanas iespējas un labākos pieejamos tehniskos paņēmienus, palielinot resursu izmantošanas efektivitāti un veicinot ilgtspējīgākas patērētāju uzvedības modeļa attīstību”, kā arī “NODROŠINĀT APGLABĀJAMO ATKRITUMU DAUDZUMA SAMAZINĀŠANU…” (Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2013. – 2020. gadam).

Tātad, piesārņotājs maksā!
Primārākais un vienkāršākais veids, kā jebkurš iedzīvotājs var iesaistīties tās atkritumu masas samazināšanā, kas novirzīta apglabāšanai (nav pārstrādājama), ir atkritumu šķirošana!
SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” reģionā ir piecas šķirošanas – pārkraušanas stacijas (Tukumā, Jūrmalā, Kandavā, Rojā un Talsu novadā), kurās var nodot gan otrreizējai pārstrādei derīgas izejvielas, gan atkritumus. Reģionā ir vairāk kā 800 konteineri dalīti vāktajam iepakojumam – stikla iepakojumam (stikla pudeles, stikla burkas) un plastmasas/kartona/metāla iepakojumam, papīram.
Turklāt, kā izglītības iestādēm, tā dažādiem uzņēmumiem ir iespēja apskatīt mūsu šķirošanas – pārkraušanas stacijās notiekošos procesus, vai aicināt SIA “AAS ”Piejūra”” pārstāvjus pie sevis, lai uzzinātu, kā pareizi šķirot atkritumus.