May 3, 2018 NOSLĒGTIE IEPIRKUMI

Noslēdzies iepirkums “Kravas automašīnu piegāde” PIEJURA 2018/5

Noslēdzies iepirkums “Kravas automašīnu piegāde” Nr. PIEJURA 2018/5. Iepirkuma priekšmets – tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošu kravas automašīnu piegāde sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”” vajadzībām. Identifikācijas Nr. PIEJURA 2018/5. Līgums noslēgts ar SIA “Scania Latvia”, Reģ. Nr. 50003118401, par summu – 189 400 (EUR, bez PVN).

Līgums Nr. 240: (4.-5.lpp) (1.-3.lpp)