April 22, 2019 AKTUALITĀTES

Talko apdomīgi!

Lielā Talka ir lielākā Latvijas nevalstiskā kustība, kas balstās uz brīvprātīgu līdzdalību vides sakopšanā, atveseļošanā un labiekārtošanā, radot saliedētību, pozitīvismu un labi padarīta darba sajūtu.

Šogad Lielā Talka notiks 27. aprīlī. Jauno desmitgadi šī kustība aizsāks ar jaunām vēsmām vides domāšanā. Iedzīvotāji tiek aicināti ne tikai vākt atkritumus, bet tos šķirot, atdalot plastmasu no citiem atkritumiem. Tas tiek darīts ar mēŗki, lai veicinātu izpratni par plastmasas piesārņojumu, tās kaitīgo ietekmi uz vidi un izpratni par plastmasu kā videi nedraudzīgu atkritumu, kas rada augsnes piesārņojumu un siltuma akumulāciju augsnē un ūdeņos.

Talku vietām tiks piešķirti zilas un baltas krāsas maisi. Zilie maisi paredzēti plastmasas iepakojumam – PET pudelēm, maisiņiem, plēvei, sadzīves ķīmijas plastmasas pudelēm, kanniņām. Baltie maisi paredzēti citiem atkritumiem – skārda bundžām, stikla lauskām, tekstila un maza izmēra gumijas izstrādājumiem.

Maisus bez maksas būs iespējams saņemt 27. aprīlī ikvienā www.talkas.lv reģistrētajā talkas norises vietā pie talkas atbildīgā vai koordinatora (https://talkas.lv/kontakti/).

Vēršam uzmanību, ka Lielā Talka nav paredzēta pagrabu un citu telpu tīrīšanai un tur uzkrāto priekšmetu izmešanai.

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” aicina talkas maisos neievietot akmeņus, smagus priekšmetus, dzelžus, lielus koka gabalus u.tml., kas var bojāt atkritumu apstrādes tehniku un traucēt tās darbību.