Makulatūras vākšanas konkursā “Palīdzēsim kokiem” šogad piedalījās bērni un jaunieši no visām deviņām pašvaldībām, kas atrodas SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības “Piejūra”” teritorijā, savācot 236 360 kg vai vairāk nekā 236 tonnas makulatūras, kas ir par 67 tonnām vairāk nekā pagājušajā gadā, tādējādi no nociršanas pasargājot 3296 kokus. Savākto tonnu skaits ar katru gadu pieaug lielos daudzumos.

Makulatūras vākšanas sacensības ar plašu noslēguma sarīkojumu, pulcē dalībniekus jau sesto gadu, kurās piedalās skolēni un bērnudārzu audzēkņi no Jūrmalas pilsētas, Tukuma, Jaunpils, Engures, Kandavas, Talsu, Mērsraga, Rojas un Dundagas novadiem. Ja sākotnēji konkursā piedalījās 20 izglītības iestādes, tad šajā gadā to skaits jau pieaudzis līdz 65 izglītības iestādēm, to skaitā 23 bērnudārzi, jo konkursā aizvien aktīvāk iesaistās arī pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņi. Lai gan konkursa mērķis ir makulatūras vākšana, lai to nodotu otrreizējai pārstrādei, procesa laikā ne tikai bērniem, bet arī viņu vecākiem tiek stāstīts par apkārtējās vides saudzēšanas, atkritumu šķirošanas un otrreizējās pārstrādes nozīmīgumu, kā arī dabas aizsardzības tēmām.

Konkursa apbalvošanas pasākumā, kas arī šogad notika Laumu Dabas parkā, piedalījās negaidīti liels dalībnieku skaits. Ja aizvadītajā gadā šeit ieradās ap 650 dalībnieku, tad šogad kopā pulcējās jau turpat 1000 dalībnieki. Svētkus ieskandināja un dalībniekus priecēja populārais mūziķis Miks Dukurs. Kopā ar mums allaž ir arī Latvijas Zaļais punkts ar izglītojošām dāvanām, un šoreiz visus uzmundrināja šķiratlona aktīviste Viktorija.

Talsu novadu šogad pārstāvēja 22 izglītības iestādes, 13 skolas un deviņi bērnudārzi.

Pirmsskolas izglītības iestāžu grupā 2.vietas ieguvēji ir Laidzes PII “Papardīte”, kuras audzēkņi savākuši 5500 kg, tā izglābjot 77 kokus, bet godpilnā 3. vieta tika Talsu PII “Zvaniņš” audzēkņiem, kas kopumā savācot 5400 kg makulatūras, saaudzējuši 76 kokus. Labi rezultāti arī citiem Talsu novada bērnudārzu audzēkņiem. Talsu novada Stendes PII “Saulīte” bērni savākuši 4160 kg makulatūras (58 koki), Talsu novada Sabiles PII “Vīnodziņa” – 4040 kg (57 koki), Talsu PII Pīlādzītis – 3700 kg, Talsu novada Valdemārpils PII Saulstariņš – 2820 kg, Talsu PII “Sprīdītis”- 2620 kg, Talsu PII “Kastanītis”- 2520 kg, bet Talsu novada Pastendes PII “Ķipars” – 2400 kg.

Pamatskolu grupā absolūtie līderi šogad ir 1. vietas ieguvēji – Talsu novada Lībagu sākumskola ar savāktajiem 8180 kg, izglābjot 115 kokus. 2. vietā, pagājušā gada līderi – Upesgrīvas speciālās internātskolas skolēni, kuri čakli savākuši – 8060 kg makulatūras un izglābuši 113 kokus. Balvas saņēma arī Talsu novada Vandzenes pamatskolas skolēni – 3160 kg, Talsu sākumskola – 1880 kg, Talsu pamatskola – 1900 kg, Stendes pamatskola – 1820 kg, Laucienes pamatskolas Dursupes filiāle – 1760 kg, un Pastendes pamatskola – 300 kg.

Vidusskolu grupā centīgāki izrādījās citu novadu skolēni, bet čakli pastrādājuši ir arī Talsu novada skolēni. Talsu 2. vidusskolas skolēni savākuši 4980 kg (70 koki), Talsu Valsts ģimnāzijas skolēni savākuši 4340 kg (61 koks), Talsu Kristīgā vidusskola – 3460 kg (48 koki), Talsu novada neklātienes un vakara vidusskola – 900 kg un PIKC Rīgas Valsts tehnikuma Laidzes struktūrvienība – 400 kg.

Tukuma novadu šogad pārstāvēja 17 mācību iestādes, to skaitā arī pieci bērnudārzi.

Pirmsskolas izglītības iestāžu grupā šoreiz vislabāk veicies Tukuma PII “Pepija”, kuras audzēkņi bija savākuši 2840 kg, kā rezultātā no nociršanas izglābti 40 koki. Labi rezultāti arī citiem – Tukuma PII Lote – 2680 kg (izglābti 38 koki), Tukuma novada Irlavas PII “Cīrulītis” – 2080 kg (izglābti 29 koki), Tukuma PII Vālodzīte – 840 un Tukuma PII “Pasaciņa” savāca 160 kg makulatūras.

Pamatskolu grupā godpilnajā 3.vietā ierindojās E.Birznieka-Upīša Tukuma 1. pamatskolas skolēni, kuri šogad savākuši 5220 kg makulatūras un izglābuši 73 kokus. 4. vieta Tukuma 2. pamatskolai, kas pavisam nedaudz atpalika no 3. vietas ieguvējiem, savācot 5130 kg, un arī, izglābjot 73 kokus. Labi rezultāti Tukuma novada Džūkstes pamatskolai – 4560 kg (izglābti 64 koki), Tukuma 3. pamatskolai – 3000 kg, Tukuma speciālajai internātpamatskolai – 2020 kg, Tukuma novada Pūres pamatskolas Jaunsātu filiālei – 1280 kg, un Pūres pamatskolai – 120 kg makulatūras.

Vidusskolu grupā godpilnajā 1. vietā ierindojās Tukuma 2. vidusskola, savācot 22 670 kg makulatūras, tā saaudzējot 317 kokus. Tukuma novada Tumes vidusskolas skolēni savākuši 5200 kg un saglabājuši no nociršanas 73 kokus, Tukuma novada Zemgales vidusskolai – 4080 kg, Tukuma novada Irlavas vidusskolai – 860 kg, bet Tukuma vakara un neklātienes vidusskolai – 100 kg makulatūras.

Jūrmalas pilsētu pārstāvēja 10 izglītības iestādes – tajā skaitā četras pirmsskolas izglītības iestādes.

Pirmsskolas iestāžu grupā šoreiz vislabākie rezultāti Jūrmalas PII “Madara”, kura ierindojās 4. vietā ar savāktiem 4420 kg makulatūras un 62 izglābtiem kokiem. Jūrmalas PII “Zvaniņš” audzēkņi savākuši 3240 kg makulatūras kā rezultātā bērni saudzēja 45 kokus.

Arī pārējie bērnudārzi bija čakli pastrādājuši – Jūrmalas PII “Bitīte” audzēkņi savākuši 1620 kg, bet Jūrmalas PII “Austras koks” – 840 kg makulatūras.

Pamatskolu grupā Jūrmalas pilsētas Vaivaru pamatskola uzrādīja labu rezultātu savācot 1740 kg

Vidusskolu grupā vislabākie rezultāti Jūrmalas pilsētas Pumpuru vidusskolai, kuras skolēni savākuši1900 kg makulatūras, Bulduru dārzkopības vidusskolas audzēkņi – 1640 kg, Jūrmalas Bērnu Jauniešu Izglītības centra dalībnieki – 1300 kg, Jūrmalas Valsts ģimnāzija – 840 kg un Jūrmalas pilsētas Ķemeru vidusskolas skolēni – 180 kg makulatūras.

Kandavas novadu šogad pārstāv septiņas izglītības iestādes.

Pirmsskolas izglītības iestāžu grupā PII “Zīļuks” audzēkņi savākuši 2380 kg un izglābuši 33 kokus.Pamatskolu grupā visčaklākie izrādījušies Vānes pamatskolas skolēni, kas savākuši 3740 kg makulatūras, Cēres pamatskolas skolēni – 1500 kg un Zemītes pamatskolas skolēni – 940 kg

Bet vidusskolu grupā kopvērtējumā, godalgotajā 3. vietā pirmo reizi vēsturē ir – Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolas skolēni, kopumā savācot 12 640 kg makulatūras, tā saaudzējot 177 kokus. 5. vietā – Kandavas internātvidusskola ar 8360 kg savāktās makulatūras un izglābtiem 117 kokiem. Labi rezultāti arī Kandavas Mākslas un Mūzikas skolas audzēkņiem, kuri savākuši 1080 kg makulatūras.

Dundagas novadu pārstāvēja trīs izglītības iestādes.

Bērnudārzu grupā šoreiz par čempioniem makulatūras vākšanā ir kļuvuši Dundagas PII “Kurzemīte”audzēkņi, savācot 6760 kg makulatūras, tā saaudzējot 95 kokus. Labu rezultātu uzrādīja arī Kolkas pamatskolas skolēni pamatskolu grupā izcīnot 5. vietu un, savācot 5080 kg makulatūras, tā izglābjot 71 koku. Savukārt Dundagas vidusskolas skolēni savākuši – 4220 kg un izglābuši 59 kokus.

No Engures novada arī šogad piedalījās abas skolas. Labi rezultāti arī Smārdes pamatskolas skolēniem, kuri savāca 4600 kg, izglābjot 64 kokus, bet Engures vidusskolas skolēni kopvērtējumā vidusskolu grupāierindojās 4. vietā ar savāktiem 9040 kg makulatūras un 127 izglābtiem kokiem.

Rojas novadu šogad pārstāvēja tikai pirmsskolas izglītības iestādes. Rojas PII “Zelta zivtiņa” audzēkņi savāca daudz vairāk nekā iepriekšējā gadā – 2440 kg, izglābjot 34 kokus, bet Rojupes PII “Saulespuķe” – 1020 kg makulatūras, saudzējot 14 kokus.

Jaunpils novadu pārstāvēja un godalgotajā 2. vietā ierindojās Jaunpils vidusskola, kuras skolēni savākuši – 17 660 kg, saaudzējot 247 kokus.

Mērsraga novadu pārstāvēja PII “Dārta”, kuras audzēkņi čakli savākuši 2700 kg makulatūras, tā paglābjot no nociršanas 38 kokus.

SIA “AAS “Piejūra”” valdes priekšsēdētāja Indra Rassone, atzinīgi novērtēja bērnu un jauniešu, skolēnu un arī viņu vecāku veikumu, jo ar katru gadu gan konkursa dalībnieku, gan savāktās makulatūras skaits pieaug. Pirmo trīs godalgoto vietu ieguvēji, balvā saņēma apmaksātu transporta pakalpojumu ekskursijai pa Latviju, bet visi dalībnieki biroja papīru no SIA “AAS “Piejūra”, un piemiņas veltes no pašvaldību pārstāvjiem. Pasākuma noslēgumā visi tika cienāti ar ugunskura zupu no milzīga 200 litru liela katla, kā arī baudīja aktivitātes un pastaigu pa Bišu un citām dabas izzinošām takām.

Inga Priede

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības “Piejūra””

 sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr.: 26350440; e-pasts:[email protected]